(Deutsch) Dr. Rainer Kurz: Sündenböcke Made in Austria & Der Terminator von Kingston

Du har funnet relaunch-siden fra www.traumabasedmindcontrol.com. Snart vil vi presentere alle dere i nettverket vårt med en ny layout, nye tekster, mm. Vennligst vær tålmodig inntil vi er ferdig!

Liked it? Take a second to support AS on Patreon!

Leave a Reply