Velkommen

Du har funnet relaunch-siden fra www.traumabasedmindcontrol.com. Snart vil vi presentere alle dere i nettverket vårt med en ny layout, nye tekster, mm. Vennligst vær tålmodig inntil vi er ferdig!

Traumebasert tankekontroll & (satanistisk) ritualmisbruk er et nettverk mot tortur av spedbarn og barn:

Gjennom alvorlig tortur som involverer ekstremt psykologisk, fysisk og åndelig vold kommer (små) barn til et punkt hvor personligheten deres splittes opp til fragmenter. Disse persolighetsfragmentene blir da kategorisert og programmert: ved å gjenta denne torturen (dette er kjent fra internasjonale manualer på dette emnet), kan kunstige personlighetsprofiler bli dannet.

Disse barna blir brukt av pedo-kriminelle organisasjoner og utsatt for seksuelt, mentalt og åndelig misbruk, og blir senere som voksne brukt til å gjennomføre utallige oppdrag uansett hvordan de har blitt programmert. Dette kan være i militær sammenheng, i «secret services» (Intelligensbyråer o.l som produserer sitt eget personell for å fremme sin egen agenda), som politikere etc. – for å jobbe som «slaver» (dette blir de kalt i spesialistlitteratur) for gruppene som har laget dem, eller for å jobbe som prostituerte allerede i sin barndom, kun for å bli forkastet etterpå. Disse ulovlige handlingene har blitt kjent på grunn av «forskningen» utført av CIA under kodenavnet «MK-Ultra»: faktisk så har CIA hentet inn den mest kjente forskeren i feltet for tankekontroll, Dr Joseph Mengele, direkte fra konsentrasjonsleiren Auschwitz (hvor et stort antall «eksperimenter» ble utført, spesielt på jødiske og veksthemmede barn) via Nazistiske fluktruter ut av Tyskland til USA. Fra USA har denne typen kriminelle handlinger spredt seg gjennom hele verden – spesielt innenfor «secret services» og blant leger og psykologer som er ivrige etter å utføre eksperimenter på levende mennesker.

Ettersom denne typen kriminelle handlinger kun kan bli utført og deretter tildekket av etablissementet, og blir som regel skjult og beskyttet av politikere, er handlingene i seg selv lette å verifisere. Dette inkluderer også senere kriminelle handlinger utført av lovgivere og autoriteter (for å videreføre tildekkingen av saken), fordi at irreversible skader på barna (MDP, DID, autisme og alvorlige fysiske skader verifiserbare ved MR/CT) blir værende for resten av livet.

 

© Mag. Andrea Sadegh, 2017

 

Translate »