Festen 2019

«Det er fortsatt uklart hvorfor moren hadde rare seksuelle fantasier.»

MMag. Konrad Kubiczek, dommer for Sadegh-saken i familieretten i Wien, vedrørende de grusomme flashbackene til Luki Dara Sadegh, da 2.5 år gammel, til tross for at dommeren hadde vitenskaplig faglitteratur om SRM tankekontroll på pulten sin.

 

Satanistiske høytider har blitt nevnt i vitenskapelig faglitteratur om satanistisk ritualmisbruk, eller traumebasert tankekontroll [1] på den ene hånd, på grunn av tilståelser fra vitner, på den annen hånd, fordi at registrerte kriminelle handlinger (bortføringer, voldtekter, lemlestelse av barn) finner sted rundt disse «gledelige» datoene, altså ritualmisbruk (fysisk, psykisk og åndelig misbruk).

Satanister er besatt av ritualer, symboler, numerologi, så høytidene deres overlapper med datoer hentet fra alle religioner – som er en av de mest viktige satanistiske/psykopatiske dyder sett bort ifra infiltrering og stillet: svik og bedrageri. De har gjerne sine solide, borgerlige jobber og besøker deres – offisielle kirker – så drar de videre og feirer sine egne «festlige høytider» rett etterpå.

 

2019

  JANUAR JANUARY
1 Nyttår; Druidenes festdag New Year´s Day; Druid Feast Day
6 Hellige trekongersdag (Kristelig) Twelfth Night, Epiphany (Christian)
6 Nymåne New Moon
7 St. Winebals dag, Blodfest: Blodrituale, ofring av dyr og mennesker. Leting etter menneskelige offer og dyr for lemlestelse St. Winebald´s Day; Blood feast; blood rituals, sacrifice of animals and humans. Search for human and animal victims for mutilation.
7 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8 Jesu dåpsdag (Kristelig) Baptism of the Lord (Christian)
13 Satanistisk nyttår Satanic New Year
17 Satanistiske feiringer; seksualritualer (offer på alteret) Feast of Fools/Old Twelfth Night/Satanic and demon revels
20 St. Agnesnatt; Heksefeiringer; Sex- og blodritualer, bortføringer. St. Agnes´Eve; witch revels; sex and blood rituals, abductions.
20 /21 Totalt måneformørkelse (Amerika, Vest-Europa) Total Lunar Eclipse (America, Western Europe)
20-27 Tid for offerforberedelser: Bortføringer og å forberede ofre for Kyndelsmesse. Time for preparations for sacrifice: Abduction and pre-arrangement of victims for Candlemas
21 Fullmåne Full Moon
21 Tu B´Shvat (Jødisk, feirer ankomsten av våren Tu B´Shvat (Jewish; celebration of spring)
25 Satanistisk høytid, sexritualer, menneskelige offer, nøyaktig fem uker og en dag etter vintersolverv: ofring av barn Satanic climax: sex rituals, human sacrifice, exactly five weeks and one day after winter solstice: sacrifice of children
FEBRUAR FEBRUARY
2 Kyndelsmesse, heksesabbat, satanistiske feiringer, menneskelige ofringer Candlemas, Sabbat, Groundhog/Imbolg day, Satanic Revels: A night requiring human sacrifice
2 Thelemisk feiring for „vannmannen“ (Fremleggelsen av Den Nye Loven) Thelemic feast of “Aquarius” (Proclamation of the New Law)
4 Nymåne New Moon
5 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
14 Valentinsdagen; hedensk feiringsdag – blir feiret 13 dager etter Kyndelsmesse Valentine´s Day; Pagan festival day – celebrated precisely 13 days after Candlemas/Imbolg
19 Fullmåne Full Moon
25 Sankt Valborgsdag: Blodrituale, dyreoffer, dødsdagen til den hellige Valborg; kommunion med blod og lemlestelse Walpurgis Day: Blood rituals, animal sacrifice, day of death of holy Walburga; communion of blood and dismemberment
MARS MARCH
1 St. Eichhardts-dag, Blodmesse: drikking av menneske- og dyreblod for styrke, og hyllest til demoner St. Eichstadt´s Day: Blood Mass: Drinking of Human and Animal blood for power and homage to daemons
5 Fetetirsdag Shrove Tuesday/Mardi Gras
6 Askeonsdag, heksesabbat/start på fasten frem til 26.3 (kristelig) Ash Wednesday, Witch Sabbat/Beginning of Lent until 20.4 (Christian)
6 Nymåne New Moon
7 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
12 Thelemisk feiring for elementene ivårjevndøgn Thelemic feast of the elements of spring equinox
16 Montsegursdag, forfølgelsen av Katarene Montsegur Day, persecution of the Cathars
17 St. Patrick´s Day St. Patrick´s Day
20 – 21 Vårjevndøgn: Sex- og blodritualer, vår: Fertilitetsfesten: seksuelle ritualer; offer av mennesker og dyr Spring Equinox: Sex- and Blood-Rituals, spring; Feast of Fertility: sexual rituals; human and animal sacrifice
20 Thelemisk feiring: „Barn av profeten“ (Crowley ble i 1904 utnevnt „liber al vel legis“ – og markerer Thelemisk nyttår) Thelemic feast “Children of the prophet” (1904 Crowley was dictated the “liber al vel legis” – and marks the beginning of the Thelemic New Year)
20 Bursdag av Ali ibn Abi Talib (muslimsk) Birthday of Ali ibn Abi Talib (muslim)
20 Purimsaften (Jødisk) Evening of Purim (Jewish)
20/21 Purim (Jødisk, frigjørelsen av det jødiske folk fra Haman i Iran) Purim (Jewish, Deliverance of the Jewish People from Haman in Persia)
21 Fullmåne Full Moon
24 Beistets feiring/Djevelens brud Feast of the Beast/Bride of Satan
25 Bebudelsen (Da Maria ble fortalt av Gabriel at Jesus skulle komme) (Kristelig) Annunciation (Christian)
APRIL APRIL
1 Aprilsnarrdagen April Fool´s Day
3 Lailat al Miraj (Muslimsk: Profeten Muhammeds reise fra Mekka til Jerusalem, hans oppstigning til himmelen og hans hjemkomst) Lailat al Miraj (mulim: Prophet Muhammad´s journey from Mecca to Jerusalem and his ascent into heaven and return)
5 Nymåne New Moon
6 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8-10 Thelemiske feiringer: De tre dagene det tok å skrive Lovboken – liber al vel legis (Crowley) Thelemic Feast: Three Days of the Writing of the Book of the Law – liber al vel legis (Crowley)
14 Palmesøndag (Kristelig) Palm Sunday (Christian)
18 Påskemåltidet (Kristelig) Last Supper (Christian)
19 Fullmåne Full Moon
19 Langfredag (Kristelig) Good Friday (Christian)
20 Påskeaften (Kristelig) Holy Saturday (Christian)
20 Hitlers bursdag Hitler´s actual birthday
20 Lailat al Miraj (Muslimsk: Profeten Muhammeds reise fra Mekka til Jerusalem, hans oppstigning til himmelen og hans hjemkomst); bursdag av Muhammad al-Mahdi Lailat al-Bara´s/Nisf Shabaan (muslim: Night of Absolution); Birthday of Muhammad al-Mahdi
21 Første påskedag; fering av Hitlers bursdag(Hitler ble født i påsken, så Nazister feirer hans faktiske fødselsdag) Easter Sunday; Celebration of Hitlers birthday (Hitler was born on Easter, so Nazis celebrate his actual birthday)
19-27 Jødisk påske/Pesach (Det jødiske folk ble frigjort fra slaveriet i egypt; offergaver) Passover/Pesach (Jewish, Deliverance of the Jewish people from slavery in Egypt; sacrifices)
21 -26 Forberedelser til den store festen; bortføringer og rituelle forberedelser av ofre; leting etter urter og bedøvende planter Preparation for the great feast; abductions and ritual preparations of the victims; searching for herbs and anaesthetizing plants
26 – 1 (3.) Grand Climax (De Meur): Den store ofringen Grand Climax (De Meur): The great sacrifice
30 Valborgsnatten: Blodritualer, Djevelens fødselsdag: En av de viktigste dagene i den satanistiske kalenderen. Ofringer. Jumileum for Hitlers død. May Eve: Blood rituals, Birth of Satan: One of the most important days within the satanic calendar. Sacrifices. Anniversary of Hitler´s death
30 Thelemisk feiring: „Natten til beistet og hans brud“ Thelemic Feast: “Night of the beast and his bride”
MAI MAY
1 Beltane: Blodritualer, keltiske fester, unnfangelsesritualer [sæd blir … ført inn i vagina]; den største heksesabbaten Beltaine: Blood rituals, celtic feast, Conception rituals [seminal fluid is … inserted into the vagina]; greatest Witches Sabbat
1 Arbeidernes fridag Labour Day in Europe
1/2 Yom HaShoah (Jødisk; minnedag for holocaust) Yom HaShoah (Jewish: Holocaust Memorial Day)
5 Nymåne New Moon
6 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
6-4 (6) Ramadan (Muslimsk: fasteperiode) Ramadan (muslim: Period of fasting, self-evaluation and spiritual growth)
7/8 Yom HaZikaron (Jødisk, Minnedagen) Yom HaZikaron (jewish; Day of Memory)
8/9 Yom HaAtzma´ut: Den Israelske frigjøringsdagen Yom HaAtzma´ut: Israeli Day of Independence
12 Morsdag Mothers´ Day
18 Fullmåne Full Moon
22/23 Lag B´Omer: Jødisk, symboliserer motstandsdyktigheten til det jødiske folk Lag B´Omer: Jewish; symbolizes the resilience of the Jewish people
24-3 (6) Laylat al-Qadr (Muslimsk: skjebnenatten. Minnedag for den første fremvisningen av Koranen til profeten Mohammed) Laylat al-Qadr (muslim: Night of Destiny: commemoration of the first revelation of the Qu´an to the Prophet Muhammad)
30 Kristi Himmelfartsdag (kristelig) Ascension Day (Christian)
30 Minnedag dedikert til Jean D’Arc Memory Day, dedicated to Joan of Arc
31 Quds Day (Muslimsk: Støttedagen for undertrykte muslimer i verden) Quds Day (muslim: Day of support for oppressed Muslims in the world
JUNI JUNE
1/2 Yom Yerushelayim: Jerusalems dag (jødisk) Yom Yerushelayim: Jerusalem Day (jewish)
3 Nymåne New Moon
3 Chaand Raat (muslimsk) Chaand Raat (muslim)
4 Eid al-Fitr (muslimsk) Eid al-Fitr (muslim: end of Ramadan)
4 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8-10 Shavuot (Jødisk, overrekkelsen av Toraen ved Sinaifjellet) Shavuot (jewish: giving the Torah at Mt. Sinai)
9-10 Pinse (Kristelig) Pentecost (Christian)
16 Den hellige treenighet (Kristelig) Trinity (Christian)
17 Fullmåne Full Moon
20 Kristi legemsfest (Kristelig) Feast of the Body of Christ/Corpus Christi (Christian)
20 – 21 Sommersolverv, sexritualer selv med dyr, dyre- og menneskeoffer (tortur, lemlestelse av bedragere); lemlestelse av barn Summer Solstice: Sex rituals, even with animals, animal and human sacrifice (torture, mutilation of traitors); mutilation of children
21 Thelemisk feiring: „Ipsissimusdagen“ (høyeste grad innen „den gyldne morgengry“-ordenen, og innen Crowleys etterfølgere, som representerer det „oppfylte jeg“ i absolutt frihet) Thelemic Feast “Ipsissimus” (highest degree within the order of the golden dawn and within Crowleys successors, representing the fulfilled self in absolute freedom)
24 Fødselsdagen til døperen Johannes – høy festdag for moderne frimurere (grunnlagt i 1717), St. John´s Day – Highest festive day in modern freemasonry (founded 1717)
23 Midtsommernatt, Johannesaften bålfestival; Magiske ritualer Midsummer´s Eve; St John´s Eve Fire Festival; Magic Rituals
JULI JULY
1 Djevelens festnatt: Satanistisk høytid: Blodoffer, druidisk seksuell forening med demoner Feast of Satan: Satanic Holiday: Blood Sacrifice, Druid sexual association with demons
2 Nymåne New Moon
2 Total solformørkelse (Søramerika) Total solar eclipse (South America)
3 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
4 Den Amerikanske uavhengighetsdagen US Independence Day
16 Fullmåne Full Moon
17 – 26 Ofring av førstefødte sønner, nattverd med kjøtt og blod, bortføringer, forberedelse av ofre og ritualene Sacrifice of first born males, communion with flesh and blood; abductions, preparations of the victims and the rituals
25 Apostelen Jakobs dag/Den hornede gudsfestival; sanking av urter St. James´ Day/Festival of the Horned God; Gathering of herbs
26/27 Fem uker og en dag etter sommersolverv: sexritualer, barneoffer, grand climax Five Weeks and one day after summer solstice: sex rituals, child sacrifice; grand climax
 
AUGUST AUGUST
1 Lammas, Lughnasadh – Sabbat (Starten på høstsesingen), Dyr- og menneskeoffer Lammas, Lughnasadh – Sabbat (beginning of harvest season); animal and human sacrifice
1 Thelemisk fest: „Livets vann“ (fertilitet) Thelemic Fest “Water of Life” (Fertility)
1 Nymåne New Moon
2 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
3 Satanistiske feiringer Satanic revels
9-14 Hajj (Muslimsk: pilgrimsreise til Mekka) Hajj (muslim: Pilgrimage to Mecca)
10 Arafah (muslimsk) Arafah Day (muslim)
10/11 Tisha B´Av (Jødisk, Sørgedagen) Tisha B´Av (jewish: Day of Mourning)
11 Eid al-Adha (Muslimsk: Feiring av offeret i minnet til profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn. En tid for tilgivelse og gaver) Eid al-Adha (muslim: Feast of Sacrifice in rememberance of the prophet Ibrahim´s willingness to sacrifice his son. A time of forgiveness and gift-giving)
12 Thelemisk feiring: Festen for Den Første Natt for profeten og hans brud Thelemic Feast: feast for the First Night for the Prophet and His Bride
15 Maria Himmelfartsdag (Kristelig) Assumption of Blessed Virgin Mary (Christian)
15 Fullmåne Full Moon
24 Bartolomeusdag (Sabbat og ildfestival) St. Bartholomew’s Day (Great Sabbat and Fire festival)
30 Nymåne New Moon
31 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
31 Muharram (Muslimsk, nyttår) Muharram (muslim: New Year)
SEPTEMBER SEPTEMBER
5 – 7 Satans høytid: Beistets giftemål: gifter bort jomfruer til Satan; sex- og blodritualer, lemlestelser Marriage of the Beast: marriage of virgins to Satan; sex- and blood rituals, Mutilations
9 Ashura (Muslimsk; martyrdommen til profetens barnebarn Hussein) Ashura (muslim: Martyrdom of the prophet´s grandson Hussein)
14 Fullmåne Full Moon
14 Korsmesse (Kristelig) Holy Cross Day (Christian)
20 – 21 Midnattsmesse: blodritualer, offer, personlig blodoffer, Høstjevndøgn Midnight Host: blood rituals, sacrifices, personal blood sacrifice; Fall Equinox
21 Thelemisk feiring: „Thoths fest“ (Guden av visdom og kunnskap“) Thelemic Feast: „Feast of Thoth“ (God of Wisdom and Knowledge)
28 Nymåne New Moon
29 Mikkelsmess; Festen for Erkeengelen Mikael og alle englene Michealmas; Feast of Archangel Michael and of all Angels
29-1 Rosh Hashanah (Jødisk, Nyttår, Domsdagen) Rosh Hashanah (jewish: New Year, Day of Judgement)
OKTOBER OCTOBER
6 Høsttakkefest (Kristelig) Thanksgiving (Christian)
8/9 Yom Kippur (Jødisk, Forsoningsdagen) Yom Kippur (jewish: Day of Atonement)
12 Thelemisk feiring: Fødselsdagen til Aleister Crowley Thelemic Feast: Birth of Aleister Crowley
13 Fengsling og mord av alle medlemmer i Tempelordenen  Imprisonment and Murder of all members of the Order of the temple
13 Fullmåne Full Moon
13-20 Sukkot (Jødisk, høstefestival) Sukkot (jewish: harvest festival)
20/21 Shmini Atzeret (Jødisk Shmini Atzeret (jewish: Eighth Day of Assembly)
13 – 29 Forberedelser til den store ofringen, bortførelser og forberedelser av ritualer Preparations for the great sacrifice: abductions and ritual preparations
21/22 Simcha Torah (Jødisk: feiring av den årlige syklusen for lesning av Toraen) Simchat Torah (jewish: celebration of the annual complete cycle of reading of the Torah)
26 Fem uker og en dag etter høstjevndøgn: sexritualer, ofring av mennesker og dyr Five Weeks and one Day after Fall Equinox: sexual rituals, sacrifice of humans and animals
28 Nymåne New Moon
29 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
29 – 30 Hellig aften“: Satanistisk høytid: Menneskeoffer hver dag “Holy Eve”: Satanic High: human sacrifice each day
30 Thelemisk feiring: „Fest for flamme og død“ (tid for å gå gjennom Abyssos, Ødeleggelsen av Ego og Rasjonalitet; Alt i eksistensen blir brent, askene blir igjen) Thelemic Feast: “Feast of Fire and Death” (time to walk through Abyssos, Destruction of Ego and Rationality; All Existence is burnt, the ashes remain)
31 Allehelgensaften: blod- og sexritualer, ildfestivaler, stor sabbat, de døde kommer tilbake til jorden; sammensmeltning av Satan, demoner og medlemmer; menneske- og dyreoffer; starten på keltisk nyttår. Det mørke halvåret Halloween: blood and sex rituals, fire festivals, great sabbat, the dead ones come back to earth; Merging of Satan, Daemons and Members; animal and human sacrifices; Start of the Celtic new year. Dark half of the year
NOVEMBER NOVEMBER
1 Allehelgensdag (Kristelig); satanistisk helligdag All Saints´ Day (Christian); Satanist High Holy Day
2 Alle sjelers dag (Kristelig; til minne om alle sjeler som døde troende, men havnet i skjærsilden). Dødsfest, menneskeoffer All Souls´ Day (Christian; all souls in purgatorial fire); feast of death; human sacrifices
4 Allehelgensdag (gammel) (Old) All Saint´s Day
4 Satanistiske feiringer Satanic Revels
1 – 6 Isis leter i 6 dager etter deler av Osiris/ Feiring av underverdenen, en åpning iastralsløret/gjenoppstandelse av Osiris The Isia: six day ritual drama search for pieces of Osiris/feast of the Netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris
7 Gjenfødslen av Osiris Rebirth of Osiris
9 Krystallnatten Kristallnacht
9 (14) Milad un Nabi (Muslimsk: fødselsdagen til Profeten Muhammed) Milad un Nabi (muslim: Birthday of the Prophet Muhammad)
12 Fullmåne Full Moon
20 – 22 Musemass, starten på Nüernbergprosessen Musemass, Start of the Nuernberg Trials (1954)
26 Nymåne New Moon
28 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
28 Høsttakkefest Thanksgiving
30 Andresmesse St. Andrew’s Day
DESEMBER DECEMBER
1 Thelemisk feiring: Crowleys „Store fest“ – Crowleys død Thelemic Feast: Crowley’s “Greater Feast” – Death of Crowley
1 Første søndag i advent (Kristelig) 1st Sunday of Advent (Christian)
5/6 Krampus / Sankt Nikolas dag Krampus / St. Nicholas´ Day
8 Feiring for jomfruunnfangelsen (Kristelig) Feast of the Immaculate Conception (Christian)
8 Andre søndag i advent 2nd Sunday of Advent
12 – 19 Dyreoffer og levende begraving av offerefor å feire mørketiden Animals sacrifice and live burial of victims to celebrate the dark time
12 Fullmåne Full Moon
15 Tredje søndag i advent 3rd Sunday of Advent (Christian)
16 – 23 Bortføringer, forberedelse av ofre ogofringer Abductions, Preparation for victims and sacrifice
20 – 23 Tilbedelse av djevelen, sexritualer, Jul/Vintersolverv

 

Worshipping to Satan, Sex Rituals, Yule/Winter Solstice
21 St. Thomasdag, Ildfestifal, Jul/vintersolverv; dagen da Lucifer ble kastet ut av himmelen, også Mørkenatt for å beskytte seg selv fra djevelen

 

St. Thomas´ Day, Fire Festival, Yule/Winter Solstice; Day when Lucifer was abandoned from heaven, also Dark Night (Rauhnacht) to protect oneself from the devil
22 Thelemisk feiring: „vervet for gudene“ Thelemic Feast „solstice of the gods“
22 Fjerde søndag i advent 4th Sunday of Advent (Christian)
22/30 Chanukah (Jødisk, lysfest) Chanukah (jewish: festival of lights)
24 Julaften Christmas Eve
24 Tristhet og sorg grunnet Jesu fødsel, sexritualer, menneske- og dyreoffer; Grand High Climax; motta kroppsdeler fra guttebarn i julepresant Grief and sorrow because of birth of Jesus; sex rituals, animal and human sacrifice; Grand High Climax; Receive body parts as Christmas gifts from male infants
25 Første juledag Christmas Day
26 Andre juledag Boxing Day
26 Nymåne New Moon
28 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
31 Nyttårsaften New Year´s Eve

Høytidene, så vel som «språket» brukt i disse kalenderne er «gammelt», som igjen understreker den århundre-gamle tradisjonen av å feire disse festivitetene sammen med bestialske barneoffer. Gjerningsmennene, man husker XAVAS og flere andre kunstnere, pleier ikke å ikle seg djevelens horn, men kler seg i «dress og kappe», noe som betyr at de holder svært respektable borgerlige yrker. Noe annet som kommer frem i denne kalenderen, som er allerede nevnt i den vitenskapelige faglitteraturen, er hvor besatte satanister virker å være delvis av seksualitet, men heller S/M – BDSM [2], samt av kroppsvæsker (blod, sæd, urin), og det finnes detaljbeskrivelser i faglitteraturen om rituelle overgrep som er kunstnerisk gjengitt av artister som Kim Noble, selv et offer for traumebasert tankekontroll og ritualmisbruk. Den berømte forfatteren Paolo Coelho beskriver også i sin roman «elleve minutter» under fortellingen om livshistorien til den Brasilianske prostituerte Maria ikke bare BDSM, men avslører også detaljer om «hellig prostitusjon / offer»: kraft – kraftløshet, sadomasochisme (underkastelse, undertrykkelse), tortur og drapene på «uverdige liv», og at spesielt «skyldsoverførelsesritualer» som en hemmelig opptaksprøve virker til å være hovedattraksjonen for disse gruppene. På grunn av de bestialske kriminelle handlingene, spesielt mot barn, kan man bare se for seg, som dokumentert i litteraturen, hvor mange gjerningsmenn som har lyst til å bryte ut av denne sirkelen, men ikke kan siden de er fanget på video og bilder og er derfor i hendene til satanistene/psykopatene, og velger derfor heller å delta i disse «åndelige» helligdagene, hvor de prøver å friste andre til å bli med.

Dermed er machismoet til disse nettverkene – hvor igjen kun de beviste stereotypene av femininitet er tillatt (heks, hore, helgen) – at kvinnen skal bli ødelagt eller undertrykt, samt besettelsen til satanister/psykopater for å utføre «interbreeding» (generasjonsoppdrett) slik at inter-generasjonelle «dynastier» noen ganger blir bygget i skjul, hvor kvinner kun brukes som «oppdrettere» og grunnet av mange skjulte farskap gjør at fler og fler mennesker igjen mulige offer for utpressing. På grunn av den ofte omtalte vitenskapelige faglitteraturen om «Barneskifte», som alle tidligere Illuminati og mennesker med forbindelse til Illuminati rapporterer – spesielt Fritz Spring Meier, John Todd eller Svali – kan generasjonsoppdrett bedre forståes: med bånd av kjøtt og blod blir de undertrykkede derfor underordnet de «satanistiske» målene, de har erfart knuste hjerter, og hvis de forblir ureflekterte og uhelbredede gjør det det enklere å dehumanisere andre, for så å torturere eller plage også små barn og babyer. Og igjen, som en påminnelse: «Ingen ønsker å vite at det skjer hos naboen», så hvis det ikke er en forbrytelse begått «ett eller annet sted» mot «stakkars foreldreløse» på et «fjernt kontinent» av «primitive innfødte» men at det er i vår umiddelbare nærhet i den vestlige verden.

De bestialske grusomhetene som folk kan gjøre mot andre mennesker, spesielt mot barn, tar pusten fra deg – den Amerikanske psykologen Colin A. Ross sier også i sin bok «Satanic Ritual Abuse» at dette rituelle misbruket er det mest forferdelige, hva som kan skje med et barn siden skaden er irreversibel, og forklarer også hvorfor disse grusomhetene må bli skjult og nektet for enhver pris, ofrene må «bortskaffes» så vel som vitner, «døden er forræderen» er den høyeste prioriteten for slike grupper. Han og flere andre forskere påpeker at MK Ultra inneholder delvis alltid elementer av SRM, ifølge den Amerikanske eksperten Carmen Holiday, og at det selv nå er en kontinuerlig utveksling mellom CIA og «kulter», som fortsatt er ivrige etter å skape en enda mer perfekt «programmert robot».

Psykolog Ellen Lacter beskriver på hennes nettsted http://endritualabuse.org/about/overview-of-the-differences-between-satanism-and-witchcraft/ forskjellige typer for misbruk utført at satanister og hekser (satanisme vs. heksekunst): «Jeg har fortsatt ikke klart å finne spesialisert faglitteratur på hvordan, høyst av alt, disse edene, løftene, besvergelsene og lovnader om skyld kan bli oppløst; denne kunnskapen virker til å ha forsvunnet. Etter min mening er denne kunnskapen om tilbakekallingen av denne rituelle overføringen av skyld, løfter og ed, «den hellige gral» i temaet «ritualmisbruk», siden satanister/psykopater åpenbart kan endre karmiske/åndelige lover gjennom ritualer, dvs- å overlegge sin egen byrde på andre.» Interessant nok er de fleste av de som håndterer emnet, fra Illuminati på høyt nivå til hobbyinteressenten, overbevist om at man vil fortjene sin egen karma ved å velge selv i dette livet: disse argumentene finnes på satanistiske NWO-sider (forsvaret av høyrankerende Illuminati), som også blir spredt i esoteriske sirkler, samt i undervisningsinstitusjoner for coaching, opptrening, rådgivning, og senere ble jeg ofte fortalt – selv av gjerningsmenn i Sadegh-saken – at de kriminelle handlingene min sønn ble utsatt for, og jeg også, ville derfor være berettiget, og det virker som at i disse omstendighetene, å kunne klandre noen andre komfortabelt for å kunne oppnå et annet mål; nemlig å oppnå «moralsk» legitimitet, å umenneskeliggjøre ofrene (enda mer), likevel: Ingen har rett eller tillatelse til å torturere (små) barn. Ingen barn i verden, uansett hva deres farge er, deres nasjonalitet eller trossystem er, fortjener denne lidelsen. Ingen barn i verden burde bli brukt seksuelt, åndelig, mentalt eller fysisk. Hvert eneste barn må beskyttes mot slike forbrytelser.

 

[1] Kilde

Orit Badouk Epstein, Joseph & Rachel Wingfield Schwartz: Ritual Abuse and Mind Control. Karnac, London, 2011

http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

http://www.theopenscroll.com/hosting/SatanicCalendar.htm

https://ritualabuse.wordpress.com/satanic-holidays-2015/

http://www.survivorship.org/resources/altcalendar.html

http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/Ritualzeiten.pdf

https://spidercatweb.wordpress.com/2016/01/03/sra-satanic-ritual-dates-2016/

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_festivals#Ianuarius

http://www.globaltruth.net/list-of-satanic-sacrificial-dayswhich-is-accurate/

Notes:

Eastern Orthodox holidays 
1/6 Theophany/Baptism of Christ 
2/15 The Meeting of Our Lord Jesus Christ in the Temple 
2/27 Beginning of Lent 
3/25 Annunciation to the Blessed Virgin Mary 
4/9 Palm Sunday 
4/13 Holy Thursday 
4/14 Holy Friday 
4/15 Holy Saturday 
4/16 Pascha/Easter 
5/25 Ascension Day 
6/4 Pentecost 
6/26 All Saints Day 
8/6 Transfiguration of the Lord Jesus Christ 
8/15 Ascension of the Blessed Virgin Mary 
9/1 Beginning of the liturgical year 
9/14 Elevation of the Cross 
12/25 Nativity of Christ

Hindu holidays 
1/14 Makar Sankranti: Harvest Festival 
2/1 Vasant Panchami/Saraswati Puja: worship of Saraswati, goddess of knowledge, ancestor worship 
3/29 Ugadi/Yugadi: New Year 
3/13 Holi: Festival of Colors: Spring festival, celebration of triumph of good over evil: dedicated to Krishna or Kama 
35/5 Rama Navami: Birth of Ram, the seventh avatar of Vishnu 
4/11 Hanuman Jayanti: Birth of Hanuman, shape shifter 
8/7 Raksha Banhan/Rakhi: Celebratation of the bond between brothers and sisters 
8/215 Krishna Janmashtami: Birth of Krishna 
8/25 Ganesh Chaturthi/Anant Chaturdashi: Birth of Lord Ganesha, god of wisdom, prosperity, and good fortune 
9/5 – 9/19 Pitru Paksha: 16 day period when spirits visit their descendants’ homes 
9/21 – 9/29 – 10/10 Navratri: Fall festival, celebration of the nine forms of Shakti/Devi. 
9/30 Dussehra/Dasera: Celebration of Kali’s victory over Mahishasura, triumph of good over evil 
10/19 Diwali/Dipavali: Festival of Lights: dedicated to Lakshmi or Kali: the end of Lord Rama’s exil: destruction of evil by Vishnu

Pantheistic holidays 1/6 Kore gives birth/manifestation of divinity 1/6 Dionysian Revels 1/18 – 1/22 Dream Festival Pleiades 2/1 – 2/3 Mysteries of Persephone 2/15 Lupercalia (she-wolf mother of Romulus and Remus) honoring of Pan 3/20 Feast for the Supreme Ritual/the invocation of Horus/the beginning of the New Year 2/21 – 2/22 Feralia/Terminalia Roman All Souls’/boundary day 3/2 Dionysian Revels 3/9 Festival of Ishtar Astarte, Aphrodite, Venus 3/15 Ides of March: Rites of Cybele and Attis/begins twelve day death and resurrection ritual 3/18 Sheila-na-gig/Sheelah’s Day,/Sheelahis Day/Celtic Creatress:/Jacques De Molay Day/Knights Templar 3/20 – 3/22  Pelusia, Invocation of Isis/Tubulustrum Roman purification/Shab-i-barat. 3/24 Feast of Priapus/Festival of Isis 4/26 – 5/1 Corpus de Baahl 5/ 9 – 5/13 Lemuria: Roman expulsion of evil spirits 8/24 Mania/opening of Nether World Gate 8/24 – 8/27 Fundus Mundi/a three day late-harvest festival 8/28 Feast of Nephthys, wife of Set, Goddess of Death, marks the end of Fundis Mundi 9/23 – 10/2 Mysteries of Eleusis 10/5 Opening of Mundus Cereris 10/31 Preparation for The Isia ring of six: Isis, Hathor, Nepthys, Horus, Thoth, Anubis/ Resurrection of Osiris 11/1 – 11/6 The Isia: six days’ ritual drama/search for pieces of Osiris/feast of the netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris 11/7 P Hilaria/Mania/Opening of Mundus Cereris/rebirth of Osiris 12/17 – 12/22 Saturnalia

Countries

Australia 1/26 –  Australia Day 3/6 –  Labour Day (Western Australia) 3/13 – Labour Day (Victoria, Tasmania) 3/13 –  Canberra Day (ACT) 4/25 –  Anzac Day 5/1  – Labour Day (Northern Territory, Queensland) 5/14 –  Mothers’ Day 6/12 –  Queen’s Birthday (all except Western Australia and Queensland) 9/3 –  Fathers’ Day 9/25 – Queen’s Birthday (Western Australia) 10/2 – Queen’s birthday (Queensland) 10/2 – Labour Day (most regions) 11/11 – Remembrance Day 12/26 – Boxing Day

Canada Holidays that are celebrated by all provinces are listed in the main calendar. Additional holidays: 2/20– Islander Day – PE 2/20 (2/13 in BC) – Family Day – BC, AB, SK, ON 2/20 – Louis Riel Day – MB 3/17 – St. Patrick’s Day – NL 4/23 – St George’s Day – NL 5/22 – Victoria Day (National Patriots’ Day in QC) – Nationwide except NB, NS, PE, NL 6/21 – National Aboriginal Day NT 6/24 – Fete Nationale (St. Jean Baptiste Day) QC 6/24 – Discovery Day – NL 7/1 S Canada Day 7/9 – Nunavut Day – NT 8/7 – Civic/Provincial Day – AB, BC, SK, ON, NB, NU 10/10 – Thanksgiving – Nationwide except NB, NS, PE, NL 11/11 – Remembrance Day – Nationwide except ON, QC, NS, NL 12/26 – Boxing Day – ON Mexico 1/1 –  New Year’ Day 1/6 –  Dia de los Santos Reyes (Three Kings): exchange of Christmas presents 2/2 –  Dia de la Candelaria (Candlemas) 2/5 –   Constitution Day 2/24 – Flag Day 2/22 – 2/28 Carnaval 2/1 – Ash Wednesday (beginning of Lent 3/18  –  Oil Expropriation of 3/18/1938 3/20 – Benito Juarez’ Birthday Memorial 4/10 – 4/16 – Holy Week (end of Lent) 4/9 – Palm Sunday 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/30 –  Children’s Day 5/1 –  Labor Day 5/3 – Holy Cross Day 5/5 – Battle of Puebla 5/5 – Cinque de Mayo 5/10 –  Mothers’ Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/15 – Corpus Christi 6/18 – Father’s Day 8/15 – Assumption of Mary   9/16 –  Independence Day 10/12 – Dia de la Raza (arrival of Columbus to the Americas) 10/31 – Halloween 11/1 – 11/2 – Day of the Dead 11/20 – Revolution Day Memorial 11/26 – Christ the King Day 12/8 – Feast of the Immaculate Conception 12/12 – Day of the Virgin of Guadalupe 12/25 – Christmas 12/28 – Day of the Holly Innocents 12/31 – New Year’s Eve South Africa 1/1 – New Years Day 3/21 – Human Rights Day 3/28 – Family Day 4/14 – Good Friday 4/17 – Family Day 4/27 – Freedom Day 5/1 – Workers’ Day (Labour Day) 5/10 – Mothers’ Day 5/26 – Easter Sunday 6/26 – Youth Day 6/19 – Fathers’ Day 7/18 – Nelson Mandela’s Birthday 8/9 – Women’s Day 9/24 – Heritage Day (celebrated 9/25) 12/16 – Day of Reconciliation 12/25 – Christmas Day 12/26 – Day of Goodwill The Netherlands 1/1 –  New Year’ Day 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday 
4/27 – King’s Birthday 
5/4 – Remembrance Day 
5/5 – Liberation Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 12/5 -St. Nicholas Eve (Sinterklaas) 12/25 – Christmas Day 12/25 – Second Day of Christmas 12/31 – New Year’s Eve United Kingdom 1/1 –  New Year’ Day (2/2 – Bank Holiday) 1/25 – Burns Night (Scotland) 3/1 – St. David’s Day (Wales) 3/6 – Mothering Sunday 3/17 – St. Patrick’s Day (Northern Ireland) 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday 4/23 – St. George’s Day 5/1 – May Day (Bank Holiday) 5/29 – Spring Bank Holiday 6/4 – Pentecost 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 6/19 – Fathers’ Day 7/12 – Battle of the Boyne 8/28 – Summer Bank Holiday 11/5 – Guy Fawkes Day 11/13 – Remembrance Sunday 11/30 – St Andrew’s Day (Scotland) 12/25 – Christmas Day 12/26 – St Stephen’s Day (Scotland, Ireland 12/26 – Boxing Day

Source: http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/BDSM

 

 

 

 

Festen 2017

„Still, it is not clear why the mother has weird sexual phantasies.”

MMag. Konrad Kubiczek, Viennese family judge in the Sadegh case about the horrible flashbacks of Luki Dara Sadegh, then 2 ½ years old, despite of having scientific literature on SRA mind control on his desk

Satanic holidays have been mentioned in scientific literature about satanic ritual abuse or trauma based mind control [1] on one hand because of the confessions of victims, on the other hand because of the registered crimes (abductions, rapes, mutilations of children) around these “festive” dates, meaning ritual abuse (physical, psychic and spiritual abuse).

Satanists are obsessed with rituals, symbols, numerology and so these festive days are overlapping with the dates from all religions, which is one of the most important satanic/psychopathic virtue, besides infiltration and silence: betrayal and deception. While they are having solid bourgeois jobs and visiting their – official churches – they are celebrating their own „festive days“ right afterwards.

 

Here a Ritual Calender for 2017

 

JANUAR JANUARY
1 Neujahr; Druidenfest New Year´s Day; Druid Feast Day
6 Heilige Drei Könige (christlich) Twelfth Night, Epiphany (Christian)
7 St. Winebald Tag, Blutfest: Blutrituale, Opfer von Tieren und Menschen. Suche nach menschlichen und tierischen Opfern, um sie zu verstümmeln. St. Winebald´s Day; Blood feast; blood rituals, sacrifice of animals and humans. Search for human and animal victims for mutilation.
8 Taufe Jesu (christlich) Baptism of the Lord (Christian)
12 Vollmond Full Moon
13 Satanisches Neujahr am Freitag, den 13. Summe ergibt 2017 „6“ (!) Satanic New Year on Friday, 13th. Sum in 2017 is “6” (!)
17 Satanische Feierlichkeiten; Sexrituale (Opferung auf dem Altar) Feast of Fools/Old Twelfth Night/Satanic and demon revels
20 St. Agnes-Nacht; Hexenfest; Sex- und Blutrituale, Entführungen. St. Agnes´Eve; witch revels; sex and blood rituals, abductions.
20-27 Zeit der Opfervorbereitung: Entführung, Einsperren und zeremonielle Vorbereitung auf das “Opfer” für Maria Lichtmess Time for preparations for sacrifice: Abduction and pre-arrangement of victims for Candlemas
25 Satanisches Hochfest; Grosser Gipfel, Grand Climax: Sexrituale, Menschenopfer; genau fünf Wochen und einen Tag nach Winterbeginn: Opfer von Kindern Satanic climax: sex rituals, human sacrifice, exactly five weeks and one day after winter solstice: sacrifice of children
26/27 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
28 Neumond New Moon
FEBRUAR FEBRUARY
2 Maria Lichtmess, Hexen Sabbat, Satanische Feierlichkeiten: Menschenopfer Candlemas, Sabbat, Groundhog/Imbolg day, Satanic Revels: A night requiring human sacrifice
2 Thelemisches Fest: „Aquariusfest“ (Verkündung des neuen Gesetzes) Thelemic feast of “Aquarius” (Proclamation of the New Law)
11 Vollmond Full Moon
10/11 Tu B´Shvat (jüdisch; Frühlingsbeginn) Tu B´Shvat (Jewish; celebration of spring)
14 Valentinstag Valentine´s Day; Pagan festival day – celebrated precisely 13 days after Candlemas/Imbolg
25 St. Walpurgistag: Blutrituale, Tieropfer, Todestag der heiligen Walburga; Kommunion aus Blut und Verstümmelungen Walpurgis Day: Blood rituals, animal sacrifice, day of death of holy Walburga; communion of blood and dismemberment
25/26 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
26 Neumond New Moon
28 Fastnacht, Faschingsdienstag Shrove Tuesday/Mardi Gras
MÄRZ MARCH
1 Aschermittwoch, Hexen Sabbat/Beginn der Fastenzeit bis 26.3 (christlich) Ash Wednesday, Witch Sabbat/Beginning of Lent until 26.3 (Christian)
1 St. Eichhardt-Tag, Blutmesse: Trinken von Menschen- oder Tierblut zur Krafterlangung und Huldigung der Dämonen St. Eichstadt´s Day: Blood Mass: Drinking of Human and Animal blood for power and homage to daemons
10/11 Vorabend zu Purim (Jüdisch) Evening of Purim (Jewish)
11/12 Purim (Jüdisch, Rettung des jüdischen Volkes in Persien) Purim (Jewish, Deliverance of the Jewish People from Haman in Persia)
12 Vollmond Full Moon
12 Thelemisches Fest der Elemente des Frühlings Thelemic feast of the elements of spring equinox
16 Tag von Montsegur, Verfolgung der Katharer Montsegur Day, persecution of the Cathars
17 St. Patrick´s Day (irisch) St. Patrick´s Day
20 – 21 Frühlingsäquinotikum: Sex- und Blutrituale, Frühlingsbeginn, Großes Fruchtbarkeitsfest: Sexueller Verkehr aller ungeachtet Alter und Geschlecht, Opferung von Tieren und Menschen Spring Equinox: Sex- and Blood-Rituals, spring; Feast of Fertility: sexual rituals; human and animal sacrifice
20 Thelemisches Fest: „Kinder des Propheten“ (1904 wurde Crowley das „liber al vel legis“ diktiert und markiert den Beginn des Thelemischen Jahresbeginns) Thelemic feast “Children of the prophet” (1904 Crowley was dictated the “liber al vel legis” – and marks the beginning of the Thelemic New Year)
24 Fest des Tieres: Satans Braut; Hexenfest Feast of the Beast/Bride of Satan
25 Mariä Verkündigung (christlich) Annunciation (Christian)
26/27 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
28 Neumond New Moon
APRIL APRIL
1 Der 1. April April Fool´s Day
10 Vollmond Full Moon
8-10 Thelemisches Fest: Dreittagesfest im Gedenken, an die drei Tage, an denen Crowley das Buch des Gesetzes, also das liber al vel legis geschrieben hat Thelemic Feast: Three Days of the Writing of the Book of the Law – liber al vel legis (Crowley)
9 Palmsonntag (christlich) Palm Sunday (Christian)
10 – 18 Passover/Pesach (Jüdisch, Rettung des jüdischen Volkes aus der Ägyptischen Sklaverei; Opferfest) Passover/Pesach (Jewish, Deliverance of the Jewish people from slavery in Egypt; sacrifices)
11 Vollmond Full Moon
13 Letzte Abendmahl (christlich) Last Supper (Christian)
14 Karfreitag (christlich) Good Friday (Christian)
15 Ostersamstag (christlich) Holy Saturday (Christian)
16 Ostersonntag, Feiern von Hitlers Geburtstag (der am Ostersonntag geboren wurde) Easter Sunday; Celebration of Hitlers birthday (Hitler was born on Easter, so Nazis celebrate his actual birthday)
20 Hitlers Geburtstag Hitler´s actual birthday
23 – 24 Yom HaShoah (jüdisch: Erinnerung an den Holocaust) Yom HaShoah (Jewish: Holocaust Memorial Day)
24 Lailat al Miraj (muslimisch: Mohammeds Reise von Mekka nach Jerusalem, sein Aufstieg in den Himmel und seine Rückkehr) Lailat al Miraj (mulim: Prophet Muhammad´s journey from Mecca to Jerusalem and his ascent into heaven and return)
21 -26 Vorbereitung auf das große Opfer für Grand Climax: Entführung und zeremonielle Vorbereitung der Opfer; Sammlung von Kräutern und betäubenden Pflanzen. Preparation for the great feast; abductions and ritual preparations of the victims; searching for herbs and anaesthetizing plants
25/26 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
26 Neumond New Moon
26 – 1 (3.) Grand Climax (De Meur): Das große Opfer Grand Climax (De Meur): The great sacrifice
30 Walpurgisnacht: Blutrituale, Satans Geburtstag: Einer der wichtigsten Feiertage im satanischen Kalender. Opferungen. Hitlers Todestag May Eve: Blood rituals, Birth of Satan: One of the most important days within the satanic calendar. Sacrifices. Anniversary of Hitler´s death
30 Thelemisches Fest: „Nacht des Tieres und seiner Braut“ Thelemic Feast: “Night of the beast and his bride”
30/1 Yom HaZikaron (jüdisch, Tag der Erinnerung) Yom HaZikaron (jewish; Day of Memory)
MAI MAY
1/2 Yom HaAtzma´ut: Israelischer Unabhängigkeitstag Yom HaAtzma´ut: Israeli Day of Independence
1 Beltaine: Blutrituale und Feuerfestival, keltischer Festtag, Zeugungsrituale [Samenflüssigkeit wird … in die Vagina eingeführt]; wichtigster Hexenfeiertag Beltaine: Blood rituals, celtic feast, Conception rituals [seminal fluid is … inserted into the vagina]; greatest Witches Sabbat
1 Tag der Arbeit Labour Day in Europe
10 Vollmond Full Moon
11 Lailat al-Bara´s/Nisf Shabaan (muslimisch: Nacht der Vergebung) Lailat al-Bara´s/Nisf Shabaan (muslim: Night of Absolution)
13/14 Lag B´Omer: jüdisch, Feier zur Widerstandskraft der Juden Lag B´Omer: Jewish; symbolizes the resilience of the Jewish people
14 Muttertag Mothers´ Day
23/24 Yom Yerushelayim: Tag Jerusalems (jüdisch) Yom Yerushelayim: Jerusalem Day (jewish)
24/25 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
25 Neumond; Christi Himmelfahrt (christlich) New Moon; Ascension Day (Christian)
27 – 26 (6.) Ramadan (muslimisch: Fastenzeit) Ramadan (muslim: Period of fasting, self-evaluation and spiritual growth)
30 Verbrennung Jeanne d´ Arcs Memory Day, dedicated to Joan of Arc
30/1 Shavuot (jüdisch: Übergabe der Tora) Shavuot (jewish: giving the Torah at Mt. Sinai)
JUNI JUNE
4 Pfingsten (christlich) Pfingsten (Christian)
9 Vollmond Full Moon
11 Dreifaltigkeit (christlich) Trinity (Christian)
15 Fronleichnam (christlich) Feast of the Body of Christ/Corpus Christi (Christian)
20 – 21 Sonnenwendfest, Sommeranfang: Sexrituale, d.h. sexueller Verkehr aller, auch Sodomie, Tier- oder Menschenopfer (Folter, Vergewaltigung, Opferung von Verrätern); Verstümmelungen von Kindern Summer Solstice: Sex rituals, even with animals, animal and human sacrifice (torture, mutilation of traitors); mutilation of children
21 Thelemisches Fest: „Ipsissimustag“ (Der Ipsissimus ist der höchste Grad der Erleuchtung im System der Goldenen Dämmerung und in Crowleys Orden. Er ist das vollendete Selbst in seiner absoluten Freiheit) Thelemic Feast “Ipsissimus” (highest degree within the order of the golden dawn and within Crowleys successors, representing the fulfilled self in absolute freedom)
22 Laylat al-Qadr (muslimisch: Nacht der Bestimmung) Laylat al-Qadr (muslim: Night of Destiny: commemoration of the first revelation of the Qu´an to the Prophet Muhammad)
23 Quds Day (muslimisch: Tag der Unterstützung für unterdrückte Moslems in der Welt) Quds Day (muslim: Day of support for oppressed Muslims in the world
22/23 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
24 Neumond New Moon
23 Mitsommernacht, Feuerfestival, Magische Rituale; Midsummer´s Eve; St John´s Eve Fire Festival; Magic Rituals
26 – 28 Eid al-Fitr (muslimisch: Ende des Ramadan, Beginn der Festlichkeiten über drei Wochen) Eid al-Fitr (muslim: end of Ramadan, beginning of a three-week-feast)
JULI JULY
1 Satans Festnacht: Satanisches Fest: Blutopfer, Sex mit Dämonen Feast of Satan: Satanic Holiday: Blood Sacrifice, Druid sexual association with demons
4 US-Amerikanischer Unabhängigkeitstag US Independence Day
9 Vollmond Full Moon
22/23 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
23 Neumond New Moon
17 – 26 Opferung der erstgeborenen männlichen Nachkommen; Kommunion aus Fleisch und Blut; Entführungen, Opfervorbereitung für das Großopfer: Entführung und zeremonielle Vorbereitung Sacrifice of first born males, communion with flesh and blood; abductions, preparations of the victims and the rituals
25 Apostel Jakobus-Tag. Satanischer Feiertag und Vorabend des Opferfestes, Sammeln von betäubenden Kräutern St. James´ Day/Festival of the Horned God; Gathering of herbs
26/27 Fünf Wochen und ein Tag nach der Sommersonnenwende: Sexuelle Rituale, Opferung von Kindern; Großer Höhepunkt Five Weeks and one day after summer solstice: sex rituals, child sacrifice; grand climax
31/1 Tisha B´Av (jüdisch: Trauertag) Tisha B´Av (jewish: Day of Mourning)
AUGUST AUGUST
1 Lammas, Lughnasadh – Sabbat (Beginn der Erntezeit), Tier und Menschenopfer Lammas, Lughnasadh – Sabbat (beginning of harvest season); animal and human sacrifice;
1 Thelemisches Fest „Fest der Wasser des Lebens“ (Blüte der Fruchtbarkeit) Thelemic Fest “Water of Life” (Fertility)
3 Satanische Feierlichkeiten Satanic revels
7 Vollmond Full Moon
12 Thelemisches Fest: Fest für die erste Nacht des Propheten und seiner Braut Thelemic Feast: feast for the First Night for the Prophet and His Bride
14 Kreuzerhöhung (christlich) Holy Cross Day (Christian)
15 Maria Himmelfahrt (christlich, Mariae Aufnahme in den Himmel) Assumption of Blessed Virgin Mary (Christian)
20/21 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
21 Neumond New Moon
21 Totale Sonnenfinsternis (teilweise in USA, Canada, Südamerika, Westeuropa, Westafrika) Total solar eclipse (partially visible in the United States, Central America, South America, Western Europe, Western Africa)
24 St. Bartolomäus Tag, Sabbat und Feuerwerk St. Bartholomew’s Day (Great Sabbat and Fire festival)
30 – 4 (9.) Hajj (muslimisch: Pilgerfahrt nach Mekka) Hajj (muslim: Pilgrimage to Mecca)
SEPTEMBER SEPTEMBER
2 Eid al-Adha (muslimisch: Opferfest in Gedenken an den Propheten Ibrahim, der bereit war, seinen Sohn zu opfern; Zeit der Vergebung und der Geschenke) Eid al-Adha (muslim: Feast of Sacrifice in rememberance of the prophet Ibrahim´s willingness to sacrifice his son. A time of forgiveness and gift-giving)
6 Vollmond Full Moon
5 – 7 Satans Hochzeit, Hochzeit des Tieres (Apokalypse), Sex- und Blutrituale, Verstümmelungen, Verheiratung von Jungfrauen mit Satan Marriage of the Beast: marriage of virgins to Satan; sex- and blood rituals, Mutilations
18/19 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
20 Neumond New Moon
20 – 21 Mitternachtsmesse/anbetung: Blutrituale, Verstümmelungen, Opferungen, persönliches Blutopfer; Herbstaquinoktium Midnight Host: blood rituals, sacrifices, personal blood sacrifice; Fall Equinox
21 Thelemisches Fest: „Fest des Thoth“ (Gott der Weisheit und des Wissens Thelemic Feast: „Feast of Thoth“ (God of Wisdom and Knowledge)
20 – 23 Rosh Hashanah (jüdisch: Neujahr, Der jüngste Tag) Rosh Hashanah (jewish: New Year, Day of Judgement)
22 Muharram (moslimisch: Neujahr) Muharram (muslim: New Year9
29 Michaelmas, Fest des Erzengel Michael und aller Engel Michealmas; Feast of Archangel Michael and of all Angels
29/30 Yom Kippur (jüdisch: Bußtag) Yom Kippur (jewish: Day of Atonement)
OKTOBER OCTOBER
1 Ashura (muslimisch: Märtyrertod von Hussein, dem Enkel des Propheten) Ashura (muslim: Martyrdom of the prophet´s grandson Hussein)
4 – 11 Sukkot (jüdisch: Erntedank) Sukkot (jewish: harvest festival)
5 Vollmond Full Moon
12 Thelemisches Fest: Geburt Aleister Crowley Thelemic Feast: Birth of Aleister Crowley
12/13 Simcha Torah (jüdisch: Feiern des vollendeten Zyklus der Thora) Simcha Torah (jewish: celebration of the annual complete cycle of reading of the Torah)
13 Freitag der 13. – Verhaftung und Ermordung aller Mitglieder des Templerordens Friday the Thirteenth – Imprisonment and Murder of all members of the Order of the temple
18/19 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
13 – 29 Vorbereitung des Großopfers: Entführung und zeremonielle Opfervorbereitung Preparations for the great sacrifice: abductions and ritual preparations
19 Neumond New Moon
26 Fünf Wochen und ein Tag nach dem Herbstäquinoktium: Sexueller Verkehr, Opferung von Menschen und Tieren; Österreichischer Nationalfeiertag Five Weeks and one Day after Fall Equinox: sexual rituals, sacrifice of humans and animals
29 – 30 „Heiliger Abend“: Satanische Feierlichkeiten mit Opferungen an jedem Tag “Holy Eve”: Satanic High: human sacrifice each day
30 Thelemisches Fest: „Fest des Feuers und Todes“ (Zeit des Durchschreitens des Abyssos, die Vernichtung des Egos und der Vernunft; die Nacht der Zeit. Alles Existierende wird verbrannt. Zurück bleibt die Asche). Thelemic Feast: “Feast of Fire and Death” (time to walk through Abyssos, Destruction of Ego and Rationality; All Existence is burnt, the ashes remain)
31 Allerheiligen-Nacht; Halloween, Blut- und Sexrituale, Feuerfestival, Großer Sabbat, die Toten kehren in dieser Nacht auf die Erde zurück, Vereinigung von Satan, Dämonen und Mitgliedern, Tierische und menschliche Opfer; Beginn des keltischen Neujahrs. Die dunkle Hälfte des Jahres Halloween: blood and sex rituals, fire festivals, great sabbat, the dead ones come back to earth; Merging of Satan, Daemons and Members; animal and human sacrifices; Start of the Celtic new year. Dark half of the year
NOVEMBER NOVEMBER
1 Allerheiligen (christlich), Satanisches Hochfest All Saints´ Day (Christian); Satanist High Holy Day
2 Allerseelen (christlich, aller Seelen im Fegefeuer), Feier des Todes, Opferung von Menschen All Souls´ Day (Christian; all souls in purgatorial fire); feast of death; human sacrifices
4 Vollmond Full Moon
4 Allerheiligen (alt) (Old) All Saint´s Day
4 Satanische Feierlichkeiten Satanic Revels
1 – 6 Isis sucht 6 Tage nach Teilen von Osiris/ Wiederauferstehung von Osiris The Isia: six day ritual drama search for pieces of Osiris/feast of the Netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris
7 Wiedergeburt von Osiris Rebirth of Osiris
9 Kristallnacht Kristallnacht
17/18 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
18 Neumond New Moon
20 – 22 Musemass, Beginn der Nürnberger Prozesse (1945) Musemass, Start of the Nuernberg Trials (1954)
23 Erntedankfest (Amerik.) Thanksgiving
30 Heiliger Andreas St. Andrew’s Day
DEZEMBER DECEMBER
1 Milad un Nabi (muslimisch: Geburtstag des Propheten Mohammeds) Milad un Nabi (muslim: Birthday oft he Prophet Muhammad)
1 Thelemisch: Todestag von Aleister Crowley Thelemic Feast: Crowley’s “Greater Feast” – Death of Crowley
3 Vollmond; 1. Adventsonntag (christlich) Full Moon; 1st Sunday of Advent (Christian)
5/6 Krampus / St. Nikolaus Krampus / St. Nicholas´ Day
8 Maria Empfängnis (christlich) Feast of the Immaculate Conception (Christian)
10 2. Adventsonntag (christlich) 2nd Sunday of Advent
12 – 19 Tieropfer und Lebendbestattungen von Menschen, um die “dunkle” Zeit zu feiern Animals sacrifice and live burial of victims to celebrate the dark time
12 – 21 Chanukah (jüdisch: Lichterfest) Chanukah (jewish: festival of lights)
16/17 Rosh Chodesh (jüdisch; Neumond, Monatsbeginn) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
17 3.. Adventsonntag (christlich) 3rd Sunday of Advent (Christian)
18 Neumond New Moon
16 – 23 Entführung, Opfervorbereitung Abductions, Preparation for victims and sacrifice
20 – 23 Satansanbetung, Sexrituale, Hexenfeiertag, Julfest, Wintersonnenwende

 

Worshipping to Satan, Sex Rituals, Yule/Winter Solstice
21 St. Thomastag, Feuerfestival, Großer Sabbat, Winter Solstice, Yuele, fire, Tag an dem Lucifer aus dem Himmel verstoßen worden ist, auch Rauhnacht, um sich vor dem Teufel zu schützen

 

St. Thomas´ Day, Fire Festival, Yule/Winter Solstice; Day when Lucifer was abandoned from heaven, also Dark Night (Rauhnacht) to protect oneself from the devil
22 Thelemisches Fest „Sonnenwende der Götter“ (Horus beendet die Herrschaft der Götter der Finsternis, des Todes und der Spaltung) Thelemic Feast „solstice of the gods“
24 Weihnachten Christmas Eve.
24 Trauerabend wegen der in dieser Nacht gefeierten Geburt Christi, Sexueller Verkehr aller; tierische und menschliche Opfer; Grand High Climax; Körperteile von männlichen Kindern als Geschenk Grief and sorrow because of birth of Jesus; sex rituals, animal and human sacrifice; Grand High Climax; Receive body parts as Christmas gifts from male infants
25 Christtag Christmas Day
26 Stefanitag Boxing Day
31 Silvester New Year´s Eve

 

Full article will be translated soon.

 

[1] Sources

Orit Badouk Epstein, Joseph & Rachel Wingfield Schwartz: Ritual Abuse and Mind Control. Karnac, London, 2011

http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

http://www.theopenscroll.com/hosting/SatanicCalendar.htm

https://ritualabuse.wordpress.com/satanic-holidays-2015/

http://www.survivorship.org/resources/altcalendar.html

http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/Ritualzeiten.pdf

https://spidercatweb.wordpress.com/2016/01/03/sra-satanic-ritual-dates-2016/

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_festivals#Ianuarius

http://www.globaltruth.net/list-of-satanic-sacrificial-dayswhich-is-accurate/

 

Notes:

Eastern Orthodox holidays
1/6 Theophany/Baptism of Christ
2/15 The Meeting of Our Lord Jesus Christ in the Temple
2/27 Beginning of Lent
3/25 Annunciation to the Blessed Virgin Mary
4/9 Palm Sunday
4/13 Holy Thursday
4/14 Holy Friday
4/15 Holy Saturday
4/16 Pascha/Easter
5/25 Ascension Day
6/4 Pentecost
6/26 All Saints Day
8/6 Transfiguration of the Lord Jesus Christ
8/15 Ascension of the Blessed Virgin Mary
9/1 Beginning of the liturgical year
9/14 Elevation of the Cross
12/25 Nativity of Christ

 

Hindu holidays
1/14 Makar Sankranti: Harvest Festival
2/1 Vasant Panchami/Saraswati Puja: worship of Saraswati, goddess of knowledge, ancestor worship
3/29 Ugadi/Yugadi: New Year
3/13 Holi: Festival of Colors: Spring festival, celebration of triumph of good over evil: dedicated to Krishna or Kama
35/5 Rama Navami: Birth of Ram, the seventh avatar of Vishnu
4/11 Hanuman Jayanti: Birth of Hanuman, shape shifter
8/7 Raksha Banhan/Rakhi: Celebratation of the bond between brothers and sisters
8/215 Krishna Janmashtami: Birth of Krishna
8/25 Ganesh Chaturthi/Anant Chaturdashi: Birth of Lord Ganesha, god of wisdom, prosperity, and good fortune
9/5 – 9/19 Pitru Paksha: 16 day period when spirits visit their descendants’ homes
9/21 – 9/29 – 10/10 Navratri: Fall festival, celebration of the nine forms of Shakti/Devi.
9/30 Dussehra/Dasera: Celebration of Kali’s victory over Mahishasura, triumph of good over evil
10/19 Diwali/Dipavali: Festival of Lights: dedicated to Lakshmi or Kali: the end of Lord Rama’s exil: destruction of evil by Vishnu

 

Pantheistic holidays 1/6 Kore gives birth/manifestation of divinity 1/6 Dionysian Revels 1/18 – 1/22 Dream Festival Pleiades 2/1 – 2/3 Mysteries of Persephone 2/15 Lupercalia (she-wolf mother of Romulus and Remus) honoring of Pan 3/20 Feast for the Supreme Ritual/the invocation of Horus/the beginning of the New Year 2/21 – 2/22 Feralia/Terminalia Roman All Souls’/boundary day 3/2 Dionysian Revels 3/9 Festival of Ishtar Astarte, Aphrodite, Venus 3/15 Ides of March: Rites of Cybele and Attis/begins twelve day death and resurrection ritual 3/18 Sheila-na-gig/Sheelah’s Day,/Sheelahis Day/Celtic Creatress:/Jacques De Molay Day/Knights Templar 3/20 – 3/22 Pelusia, Invocation of Isis/Tubulustrum Roman purification/Shab-i-barat. 3/24 Feast of Priapus/Festival of Isis 4/26 – 5/1 Corpus de Baahl 5/ 9 – 5/13 Lemuria: Roman expulsion of evil spirits 8/24 Mania/opening of Nether World Gate 8/24 – 8/27 Fundus Mundi/a three day late-harvest festival 8/28 Feast of Nephthys, wife of Set, Goddess of Death, marks the end of Fundis Mundi 9/23 – 10/2 Mysteries of Eleusis 10/5 Opening of Mundus Cereris 10/31 Preparation for The Isia ring of six: Isis, Hathor, Nepthys, Horus, Thoth, Anubis/ Resurrection of Osiris 11/1 – 11/6 The Isia: six days’ ritual drama/search for pieces of Osiris/feast of the netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris 11/7 P Hilaria/Mania/Opening of Mundus Cereris/rebirth of Osiris 12/17 – 12/22 Saturnalia

Countries

Australia 1/26 – Australia Day 3/6 – Labour Day (Western Australia) 3/13 – Labour Day (Victoria, Tasmania) 3/13 – Canberra Day (ACT) 4/25 – Anzac Day 5/1 – Labour Day (Northern Territory, Queensland) 5/14 – Mothers’ Day 6/12 – Queen’s Birthday (all except Western Australia and Queensland) 9/3 – Fathers’ Day 9/25 – Queen’s Birthday (Western Australia) 10/2 – Queen’s birthday (Queensland) 10/2 – Labour Day (most regions) 11/11 – Remembrance Day 12/26 – Boxing Day

Canada Holidays that are celebrated by all provinces are listed in the main calendar. Additional holidays: 2/20– Islander Day – PE 2/20 (2/13 in BC) – Family Day – BC, AB, SK, ON 2/20 – Louis Riel Day – MB 3/17 – St. Patrick’s Day – NL 4/23 – St George’s Day – NL 5/22 – Victoria Day (National Patriots’ Day in QC) – Nationwide except NB, NS, PE, NL 6/21 – National Aboriginal Day NT 6/24 – Fete Nationale (St. Jean Baptiste Day) QC 6/24 – Discovery Day – NL 7/1 S Canada Day 7/9 – Nunavut Day – NT 8/7 – Civic/Provincial Day – AB, BC, SK, ON, NB, NU 10/10 – Thanksgiving – Nationwide except NB, NS, PE, NL 11/11 – Remembrance Day – Nationwide except ON, QC, NS, NL 12/26 – Boxing Day – ON Mexico 1/1 – New Year’ Day 1/6 – Dia de los Santos Reyes (Three Kings): exchange of Christmas presents 2/2 – Dia de la Candelaria (Candlemas) 2/5 – Constitution Day 2/24 – Flag Day 2/22 – 2/28 Carnaval 2/1 – Ash Wednesday (beginning of Lent 3/18 – Oil Expropriation of 3/18/1938 3/20 – Benito Juarez’ Birthday Memorial 4/10 – 4/16 – Holy Week (end of Lent) 4/9 – Palm Sunday 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/30 – Children’s Day 5/1 – Labor Day 5/3 – Holy Cross Day 5/5 – Battle of Puebla 5/5 – Cinque de Mayo 5/10 – Mothers’ Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/15 – Corpus Christi 6/18 – Father’s Day 8/15 – Assumption of Mary 9/16 – Independence Day 10/12 – Dia de la Raza (arrival of Columbus to the Americas) 10/31 – Halloween 11/1 – 11/2 – Day of the Dead 11/20 – Revolution Day Memorial 11/26 – Christ the King Day 12/8 – Feast of the Immaculate Conception 12/12 – Day of the Virgin of Guadalupe 12/25 – Christmas 12/28 – Day of the Holly Innocents 12/31 – New Year’s Eve South Africa 1/1 – New Years Day 3/21 – Human Rights Day 3/28 – Family Day 4/14 – Good Friday 4/17 – Family Day 4/27 – Freedom Day 5/1 – Workers’ Day (Labour Day) 5/10 – Mothers’ Day 5/26 – Easter Sunday 6/26 – Youth Day 6/19 – Fathers’ Day 7/18 – Nelson Mandela’s Birthday 8/9 – Women’s Day 9/24 – Heritage Day (celebrated 9/25) 12/16 – Day of Reconciliation 12/25 – Christmas Day 12/26 – Day of Goodwill The Netherlands 1/1 – New Year’ Day 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday
4/27 – King’s Birthday
5/4 – Remembrance Day
5/5 – Liberation Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 12/5 -St. Nicholas Eve (Sinterklaas) 12/25 – Christmas Day 12/25 – Second Day of Christmas 12/31 – New Year’s Eve United Kingdom 1/1 – New Year’ Day (2/2 – Bank Holiday) 1/25 – Burns Night (Scotland) 3/1 – St. David’s Day (Wales) 3/6 – Mothering Sunday 3/17 – St. Patrick’s Day (Northern Ireland) 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday 4/23 – St. George’s Day 5/1 – May Day (Bank Holiday) 5/29 – Spring Bank Holiday 6/4 – Pentecost 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 6/19 – Fathers’ Day 7/12 – Battle of the Boyne 8/28 – Summer Bank Holiday 11/5 – Guy Fawkes Day 11/13 – Remembrance Sunday 11/30 – St Andrew’s Day (Scotland) 12/25 – Christmas Day 12/26 – St Stephen’s Day (Scotland, Ireland 12/26 – Boxing Day

 

 

Source: http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

 

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/BDSM

 

 

 

Translate »