Festen 2019

«Det er fortsatt uklart hvorfor moren hadde rare seksuelle fantasier.»

MMag. Konrad Kubiczek, dommer for Sadegh-saken i familieretten i Wien, vedrørende de grusomme flashbackene til Luki Dara Sadegh, da 2.5 år gammel, til tross for at dommeren hadde vitenskaplig faglitteratur om SRM tankekontroll på pulten sin.

 

Satanistiske høytider har blitt nevnt i vitenskapelig faglitteratur om satanistisk ritualmisbruk, eller traumebasert tankekontroll [1] på den ene hånd, på grunn av tilståelser fra vitner, på den annen hånd, fordi at registrerte kriminelle handlinger (bortføringer, voldtekter, lemlestelse av barn) finner sted rundt disse «gledelige» datoene, altså ritualmisbruk (fysisk, psykisk og åndelig misbruk).

Satanister er besatt av ritualer, symboler, numerologi, så høytidene deres overlapper med datoer hentet fra alle religioner – som er en av de mest viktige satanistiske/psykopatiske dyder sett bort ifra infiltrering og stillet: svik og bedrageri. De har gjerne sine solide, borgerlige jobber og besøker deres – offisielle kirker – så drar de videre og feirer sine egne «festlige høytider» rett etterpå.

 

2019

  JANUAR JANUARY
1 Nyttår; Druidenes festdag New Year´s Day; Druid Feast Day
6 Hellige trekongersdag (Kristelig) Twelfth Night, Epiphany (Christian)
6 Nymåne New Moon
7 St. Winebals dag, Blodfest: Blodrituale, ofring av dyr og mennesker. Leting etter menneskelige offer og dyr for lemlestelse St. Winebald´s Day; Blood feast; blood rituals, sacrifice of animals and humans. Search for human and animal victims for mutilation.
7 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8 Jesu dåpsdag (Kristelig) Baptism of the Lord (Christian)
13 Satanistisk nyttår Satanic New Year
17 Satanistiske feiringer; seksualritualer (offer på alteret) Feast of Fools/Old Twelfth Night/Satanic and demon revels
20 St. Agnesnatt; Heksefeiringer; Sex- og blodritualer, bortføringer. St. Agnes´Eve; witch revels; sex and blood rituals, abductions.
20 /21 Totalt måneformørkelse (Amerika, Vest-Europa) Total Lunar Eclipse (America, Western Europe)
20-27 Tid for offerforberedelser: Bortføringer og å forberede ofre for Kyndelsmesse. Time for preparations for sacrifice: Abduction and pre-arrangement of victims for Candlemas
21 Fullmåne Full Moon
21 Tu B´Shvat (Jødisk, feirer ankomsten av våren Tu B´Shvat (Jewish; celebration of spring)
25 Satanistisk høytid, sexritualer, menneskelige offer, nøyaktig fem uker og en dag etter vintersolverv: ofring av barn Satanic climax: sex rituals, human sacrifice, exactly five weeks and one day after winter solstice: sacrifice of children
FEBRUAR FEBRUARY
2 Kyndelsmesse, heksesabbat, satanistiske feiringer, menneskelige ofringer Candlemas, Sabbat, Groundhog/Imbolg day, Satanic Revels: A night requiring human sacrifice
2 Thelemisk feiring for „vannmannen“ (Fremleggelsen av Den Nye Loven) Thelemic feast of “Aquarius” (Proclamation of the New Law)
4 Nymåne New Moon
5 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
14 Valentinsdagen; hedensk feiringsdag – blir feiret 13 dager etter Kyndelsmesse Valentine´s Day; Pagan festival day – celebrated precisely 13 days after Candlemas/Imbolg
19 Fullmåne Full Moon
25 Sankt Valborgsdag: Blodrituale, dyreoffer, dødsdagen til den hellige Valborg; kommunion med blod og lemlestelse Walpurgis Day: Blood rituals, animal sacrifice, day of death of holy Walburga; communion of blood and dismemberment
MARS MARCH
1 St. Eichhardts-dag, Blodmesse: drikking av menneske- og dyreblod for styrke, og hyllest til demoner St. Eichstadt´s Day: Blood Mass: Drinking of Human and Animal blood for power and homage to daemons
5 Fetetirsdag Shrove Tuesday/Mardi Gras
6 Askeonsdag, heksesabbat/start på fasten frem til 26.3 (kristelig) Ash Wednesday, Witch Sabbat/Beginning of Lent until 20.4 (Christian)
6 Nymåne New Moon
7 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
12 Thelemisk feiring for elementene ivårjevndøgn Thelemic feast of the elements of spring equinox
16 Montsegursdag, forfølgelsen av Katarene Montsegur Day, persecution of the Cathars
17 St. Patrick´s Day St. Patrick´s Day
20 – 21 Vårjevndøgn: Sex- og blodritualer, vår: Fertilitetsfesten: seksuelle ritualer; offer av mennesker og dyr Spring Equinox: Sex- and Blood-Rituals, spring; Feast of Fertility: sexual rituals; human and animal sacrifice
20 Thelemisk feiring: „Barn av profeten“ (Crowley ble i 1904 utnevnt „liber al vel legis“ – og markerer Thelemisk nyttår) Thelemic feast “Children of the prophet” (1904 Crowley was dictated the “liber al vel legis” – and marks the beginning of the Thelemic New Year)
20 Bursdag av Ali ibn Abi Talib (muslimsk) Birthday of Ali ibn Abi Talib (muslim)
20 Purimsaften (Jødisk) Evening of Purim (Jewish)
20/21 Purim (Jødisk, frigjørelsen av det jødiske folk fra Haman i Iran) Purim (Jewish, Deliverance of the Jewish People from Haman in Persia)
21 Fullmåne Full Moon
24 Beistets feiring/Djevelens brud Feast of the Beast/Bride of Satan
25 Bebudelsen (Da Maria ble fortalt av Gabriel at Jesus skulle komme) (Kristelig) Annunciation (Christian)
APRIL APRIL
1 Aprilsnarrdagen April Fool´s Day
3 Lailat al Miraj (Muslimsk: Profeten Muhammeds reise fra Mekka til Jerusalem, hans oppstigning til himmelen og hans hjemkomst) Lailat al Miraj (mulim: Prophet Muhammad´s journey from Mecca to Jerusalem and his ascent into heaven and return)
5 Nymåne New Moon
6 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8-10 Thelemiske feiringer: De tre dagene det tok å skrive Lovboken – liber al vel legis (Crowley) Thelemic Feast: Three Days of the Writing of the Book of the Law – liber al vel legis (Crowley)
14 Palmesøndag (Kristelig) Palm Sunday (Christian)
18 Påskemåltidet (Kristelig) Last Supper (Christian)
19 Fullmåne Full Moon
19 Langfredag (Kristelig) Good Friday (Christian)
20 Påskeaften (Kristelig) Holy Saturday (Christian)
20 Hitlers bursdag Hitler´s actual birthday
20 Lailat al Miraj (Muslimsk: Profeten Muhammeds reise fra Mekka til Jerusalem, hans oppstigning til himmelen og hans hjemkomst); bursdag av Muhammad al-Mahdi Lailat al-Bara´s/Nisf Shabaan (muslim: Night of Absolution); Birthday of Muhammad al-Mahdi
21 Første påskedag; fering av Hitlers bursdag(Hitler ble født i påsken, så Nazister feirer hans faktiske fødselsdag) Easter Sunday; Celebration of Hitlers birthday (Hitler was born on Easter, so Nazis celebrate his actual birthday)
19-27 Jødisk påske/Pesach (Det jødiske folk ble frigjort fra slaveriet i egypt; offergaver) Passover/Pesach (Jewish, Deliverance of the Jewish people from slavery in Egypt; sacrifices)
21 -26 Forberedelser til den store festen; bortføringer og rituelle forberedelser av ofre; leting etter urter og bedøvende planter Preparation for the great feast; abductions and ritual preparations of the victims; searching for herbs and anaesthetizing plants
26 – 1 (3.) Grand Climax (De Meur): Den store ofringen Grand Climax (De Meur): The great sacrifice
30 Valborgsnatten: Blodritualer, Djevelens fødselsdag: En av de viktigste dagene i den satanistiske kalenderen. Ofringer. Jumileum for Hitlers død. May Eve: Blood rituals, Birth of Satan: One of the most important days within the satanic calendar. Sacrifices. Anniversary of Hitler´s death
30 Thelemisk feiring: „Natten til beistet og hans brud“ Thelemic Feast: “Night of the beast and his bride”
MAI MAY
1 Beltane: Blodritualer, keltiske fester, unnfangelsesritualer [sæd blir … ført inn i vagina]; den største heksesabbaten Beltaine: Blood rituals, celtic feast, Conception rituals [seminal fluid is … inserted into the vagina]; greatest Witches Sabbat
1 Arbeidernes fridag Labour Day in Europe
1/2 Yom HaShoah (Jødisk; minnedag for holocaust) Yom HaShoah (Jewish: Holocaust Memorial Day)
5 Nymåne New Moon
6 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
6-4 (6) Ramadan (Muslimsk: fasteperiode) Ramadan (muslim: Period of fasting, self-evaluation and spiritual growth)
7/8 Yom HaZikaron (Jødisk, Minnedagen) Yom HaZikaron (jewish; Day of Memory)
8/9 Yom HaAtzma´ut: Den Israelske frigjøringsdagen Yom HaAtzma´ut: Israeli Day of Independence
12 Morsdag Mothers´ Day
18 Fullmåne Full Moon
22/23 Lag B´Omer: Jødisk, symboliserer motstandsdyktigheten til det jødiske folk Lag B´Omer: Jewish; symbolizes the resilience of the Jewish people
24-3 (6) Laylat al-Qadr (Muslimsk: skjebnenatten. Minnedag for den første fremvisningen av Koranen til profeten Mohammed) Laylat al-Qadr (muslim: Night of Destiny: commemoration of the first revelation of the Qu´an to the Prophet Muhammad)
30 Kristi Himmelfartsdag (kristelig) Ascension Day (Christian)
30 Minnedag dedikert til Jean D’Arc Memory Day, dedicated to Joan of Arc
31 Quds Day (Muslimsk: Støttedagen for undertrykte muslimer i verden) Quds Day (muslim: Day of support for oppressed Muslims in the world
JUNI JUNE
1/2 Yom Yerushelayim: Jerusalems dag (jødisk) Yom Yerushelayim: Jerusalem Day (jewish)
3 Nymåne New Moon
3 Chaand Raat (muslimsk) Chaand Raat (muslim)
4 Eid al-Fitr (muslimsk) Eid al-Fitr (muslim: end of Ramadan)
4 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
8-10 Shavuot (Jødisk, overrekkelsen av Toraen ved Sinaifjellet) Shavuot (jewish: giving the Torah at Mt. Sinai)
9-10 Pinse (Kristelig) Pentecost (Christian)
16 Den hellige treenighet (Kristelig) Trinity (Christian)
17 Fullmåne Full Moon
20 Kristi legemsfest (Kristelig) Feast of the Body of Christ/Corpus Christi (Christian)
20 – 21 Sommersolverv, sexritualer selv med dyr, dyre- og menneskeoffer (tortur, lemlestelse av bedragere); lemlestelse av barn Summer Solstice: Sex rituals, even with animals, animal and human sacrifice (torture, mutilation of traitors); mutilation of children
21 Thelemisk feiring: „Ipsissimusdagen“ (høyeste grad innen „den gyldne morgengry“-ordenen, og innen Crowleys etterfølgere, som representerer det „oppfylte jeg“ i absolutt frihet) Thelemic Feast “Ipsissimus” (highest degree within the order of the golden dawn and within Crowleys successors, representing the fulfilled self in absolute freedom)
24 Fødselsdagen til døperen Johannes – høy festdag for moderne frimurere (grunnlagt i 1717), St. John´s Day – Highest festive day in modern freemasonry (founded 1717)
23 Midtsommernatt, Johannesaften bålfestival; Magiske ritualer Midsummer´s Eve; St John´s Eve Fire Festival; Magic Rituals
JULI JULY
1 Djevelens festnatt: Satanistisk høytid: Blodoffer, druidisk seksuell forening med demoner Feast of Satan: Satanic Holiday: Blood Sacrifice, Druid sexual association with demons
2 Nymåne New Moon
2 Total solformørkelse (Søramerika) Total solar eclipse (South America)
3 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
4 Den Amerikanske uavhengighetsdagen US Independence Day
16 Fullmåne Full Moon
17 – 26 Ofring av førstefødte sønner, nattverd med kjøtt og blod, bortføringer, forberedelse av ofre og ritualene Sacrifice of first born males, communion with flesh and blood; abductions, preparations of the victims and the rituals
25 Apostelen Jakobs dag/Den hornede gudsfestival; sanking av urter St. James´ Day/Festival of the Horned God; Gathering of herbs
26/27 Fem uker og en dag etter sommersolverv: sexritualer, barneoffer, grand climax Five Weeks and one day after summer solstice: sex rituals, child sacrifice; grand climax
 
AUGUST AUGUST
1 Lammas, Lughnasadh – Sabbat (Starten på høstsesingen), Dyr- og menneskeoffer Lammas, Lughnasadh – Sabbat (beginning of harvest season); animal and human sacrifice
1 Thelemisk fest: „Livets vann“ (fertilitet) Thelemic Fest “Water of Life” (Fertility)
1 Nymåne New Moon
2 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
3 Satanistiske feiringer Satanic revels
9-14 Hajj (Muslimsk: pilgrimsreise til Mekka) Hajj (muslim: Pilgrimage to Mecca)
10 Arafah (muslimsk) Arafah Day (muslim)
10/11 Tisha B´Av (Jødisk, Sørgedagen) Tisha B´Av (jewish: Day of Mourning)
11 Eid al-Adha (Muslimsk: Feiring av offeret i minnet til profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn. En tid for tilgivelse og gaver) Eid al-Adha (muslim: Feast of Sacrifice in rememberance of the prophet Ibrahim´s willingness to sacrifice his son. A time of forgiveness and gift-giving)
12 Thelemisk feiring: Festen for Den Første Natt for profeten og hans brud Thelemic Feast: feast for the First Night for the Prophet and His Bride
15 Maria Himmelfartsdag (Kristelig) Assumption of Blessed Virgin Mary (Christian)
15 Fullmåne Full Moon
24 Bartolomeusdag (Sabbat og ildfestival) St. Bartholomew’s Day (Great Sabbat and Fire festival)
30 Nymåne New Moon
31 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
31 Muharram (Muslimsk, nyttår) Muharram (muslim: New Year)
SEPTEMBER SEPTEMBER
5 – 7 Satans høytid: Beistets giftemål: gifter bort jomfruer til Satan; sex- og blodritualer, lemlestelser Marriage of the Beast: marriage of virgins to Satan; sex- and blood rituals, Mutilations
9 Ashura (Muslimsk; martyrdommen til profetens barnebarn Hussein) Ashura (muslim: Martyrdom of the prophet´s grandson Hussein)
14 Fullmåne Full Moon
14 Korsmesse (Kristelig) Holy Cross Day (Christian)
20 – 21 Midnattsmesse: blodritualer, offer, personlig blodoffer, Høstjevndøgn Midnight Host: blood rituals, sacrifices, personal blood sacrifice; Fall Equinox
21 Thelemisk feiring: „Thoths fest“ (Guden av visdom og kunnskap“) Thelemic Feast: „Feast of Thoth“ (God of Wisdom and Knowledge)
28 Nymåne New Moon
29 Mikkelsmess; Festen for Erkeengelen Mikael og alle englene Michealmas; Feast of Archangel Michael and of all Angels
29-1 Rosh Hashanah (Jødisk, Nyttår, Domsdagen) Rosh Hashanah (jewish: New Year, Day of Judgement)
OKTOBER OCTOBER
6 Høsttakkefest (Kristelig) Thanksgiving (Christian)
8/9 Yom Kippur (Jødisk, Forsoningsdagen) Yom Kippur (jewish: Day of Atonement)
12 Thelemisk feiring: Fødselsdagen til Aleister Crowley Thelemic Feast: Birth of Aleister Crowley
13 Fengsling og mord av alle medlemmer i Tempelordenen  Imprisonment and Murder of all members of the Order of the temple
13 Fullmåne Full Moon
13-20 Sukkot (Jødisk, høstefestival) Sukkot (jewish: harvest festival)
20/21 Shmini Atzeret (Jødisk Shmini Atzeret (jewish: Eighth Day of Assembly)
13 – 29 Forberedelser til den store ofringen, bortførelser og forberedelser av ritualer Preparations for the great sacrifice: abductions and ritual preparations
21/22 Simcha Torah (Jødisk: feiring av den årlige syklusen for lesning av Toraen) Simchat Torah (jewish: celebration of the annual complete cycle of reading of the Torah)
26 Fem uker og en dag etter høstjevndøgn: sexritualer, ofring av mennesker og dyr Five Weeks and one Day after Fall Equinox: sexual rituals, sacrifice of humans and animals
28 Nymåne New Moon
29 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
29 – 30 Hellig aften“: Satanistisk høytid: Menneskeoffer hver dag “Holy Eve”: Satanic High: human sacrifice each day
30 Thelemisk feiring: „Fest for flamme og død“ (tid for å gå gjennom Abyssos, Ødeleggelsen av Ego og Rasjonalitet; Alt i eksistensen blir brent, askene blir igjen) Thelemic Feast: “Feast of Fire and Death” (time to walk through Abyssos, Destruction of Ego and Rationality; All Existence is burnt, the ashes remain)
31 Allehelgensaften: blod- og sexritualer, ildfestivaler, stor sabbat, de døde kommer tilbake til jorden; sammensmeltning av Satan, demoner og medlemmer; menneske- og dyreoffer; starten på keltisk nyttår. Det mørke halvåret Halloween: blood and sex rituals, fire festivals, great sabbat, the dead ones come back to earth; Merging of Satan, Daemons and Members; animal and human sacrifices; Start of the Celtic new year. Dark half of the year
NOVEMBER NOVEMBER
1 Allehelgensdag (Kristelig); satanistisk helligdag All Saints´ Day (Christian); Satanist High Holy Day
2 Alle sjelers dag (Kristelig; til minne om alle sjeler som døde troende, men havnet i skjærsilden). Dødsfest, menneskeoffer All Souls´ Day (Christian; all souls in purgatorial fire); feast of death; human sacrifices
4 Allehelgensdag (gammel) (Old) All Saint´s Day
4 Satanistiske feiringer Satanic Revels
1 – 6 Isis leter i 6 dager etter deler av Osiris/ Feiring av underverdenen, en åpning iastralsløret/gjenoppstandelse av Osiris The Isia: six day ritual drama search for pieces of Osiris/feast of the Netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris
7 Gjenfødslen av Osiris Rebirth of Osiris
9 Krystallnatten Kristallnacht
9 (14) Milad un Nabi (Muslimsk: fødselsdagen til Profeten Muhammed) Milad un Nabi (muslim: Birthday of the Prophet Muhammad)
12 Fullmåne Full Moon
20 – 22 Musemass, starten på Nüernbergprosessen Musemass, Start of the Nuernberg Trials (1954)
26 Nymåne New Moon
28 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
28 Høsttakkefest Thanksgiving
30 Andresmesse St. Andrew’s Day
DESEMBER DECEMBER
1 Thelemisk feiring: Crowleys „Store fest“ – Crowleys død Thelemic Feast: Crowley’s “Greater Feast” – Death of Crowley
1 Første søndag i advent (Kristelig) 1st Sunday of Advent (Christian)
5/6 Krampus / Sankt Nikolas dag Krampus / St. Nicholas´ Day
8 Feiring for jomfruunnfangelsen (Kristelig) Feast of the Immaculate Conception (Christian)
8 Andre søndag i advent 2nd Sunday of Advent
12 – 19 Dyreoffer og levende begraving av offerefor å feire mørketiden Animals sacrifice and live burial of victims to celebrate the dark time
12 Fullmåne Full Moon
15 Tredje søndag i advent 3rd Sunday of Advent (Christian)
16 – 23 Bortføringer, forberedelse av ofre ogofringer Abductions, Preparation for victims and sacrifice
20 – 23 Tilbedelse av djevelen, sexritualer, Jul/Vintersolverv

 

Worshipping to Satan, Sex Rituals, Yule/Winter Solstice
21 St. Thomasdag, Ildfestifal, Jul/vintersolverv; dagen da Lucifer ble kastet ut av himmelen, også Mørkenatt for å beskytte seg selv fra djevelen

 

St. Thomas´ Day, Fire Festival, Yule/Winter Solstice; Day when Lucifer was abandoned from heaven, also Dark Night (Rauhnacht) to protect oneself from the devil
22 Thelemisk feiring: „vervet for gudene“ Thelemic Feast „solstice of the gods“
22 Fjerde søndag i advent 4th Sunday of Advent (Christian)
22/30 Chanukah (Jødisk, lysfest) Chanukah (jewish: festival of lights)
24 Julaften Christmas Eve
24 Tristhet og sorg grunnet Jesu fødsel, sexritualer, menneske- og dyreoffer; Grand High Climax; motta kroppsdeler fra guttebarn i julepresant Grief and sorrow because of birth of Jesus; sex rituals, animal and human sacrifice; Grand High Climax; Receive body parts as Christmas gifts from male infants
25 Første juledag Christmas Day
26 Andre juledag Boxing Day
26 Nymåne New Moon
28 Rosh Chodesh (Jødisk, nymåne, begynnelsepå ny måned) Rosh Codesh (Jewish; New moon, beginning of month)
31 Nyttårsaften New Year´s Eve

Høytidene, så vel som «språket» brukt i disse kalenderne er «gammelt», som igjen understreker den århundre-gamle tradisjonen av å feire disse festivitetene sammen med bestialske barneoffer. Gjerningsmennene, man husker XAVAS og flere andre kunstnere, pleier ikke å ikle seg djevelens horn, men kler seg i «dress og kappe», noe som betyr at de holder svært respektable borgerlige yrker. Noe annet som kommer frem i denne kalenderen, som er allerede nevnt i den vitenskapelige faglitteraturen, er hvor besatte satanister virker å være delvis av seksualitet, men heller S/M – BDSM [2], samt av kroppsvæsker (blod, sæd, urin), og det finnes detaljbeskrivelser i faglitteraturen om rituelle overgrep som er kunstnerisk gjengitt av artister som Kim Noble, selv et offer for traumebasert tankekontroll og ritualmisbruk. Den berømte forfatteren Paolo Coelho beskriver også i sin roman «elleve minutter» under fortellingen om livshistorien til den Brasilianske prostituerte Maria ikke bare BDSM, men avslører også detaljer om «hellig prostitusjon / offer»: kraft – kraftløshet, sadomasochisme (underkastelse, undertrykkelse), tortur og drapene på «uverdige liv», og at spesielt «skyldsoverførelsesritualer» som en hemmelig opptaksprøve virker til å være hovedattraksjonen for disse gruppene. På grunn av de bestialske kriminelle handlingene, spesielt mot barn, kan man bare se for seg, som dokumentert i litteraturen, hvor mange gjerningsmenn som har lyst til å bryte ut av denne sirkelen, men ikke kan siden de er fanget på video og bilder og er derfor i hendene til satanistene/psykopatene, og velger derfor heller å delta i disse «åndelige» helligdagene, hvor de prøver å friste andre til å bli med.

Dermed er machismoet til disse nettverkene – hvor igjen kun de beviste stereotypene av femininitet er tillatt (heks, hore, helgen) – at kvinnen skal bli ødelagt eller undertrykt, samt besettelsen til satanister/psykopater for å utføre «interbreeding» (generasjonsoppdrett) slik at inter-generasjonelle «dynastier» noen ganger blir bygget i skjul, hvor kvinner kun brukes som «oppdrettere» og grunnet av mange skjulte farskap gjør at fler og fler mennesker igjen mulige offer for utpressing. På grunn av den ofte omtalte vitenskapelige faglitteraturen om «Barneskifte», som alle tidligere Illuminati og mennesker med forbindelse til Illuminati rapporterer – spesielt Fritz Spring Meier, John Todd eller Svali – kan generasjonsoppdrett bedre forståes: med bånd av kjøtt og blod blir de undertrykkede derfor underordnet de «satanistiske» målene, de har erfart knuste hjerter, og hvis de forblir ureflekterte og uhelbredede gjør det det enklere å dehumanisere andre, for så å torturere eller plage også små barn og babyer. Og igjen, som en påminnelse: «Ingen ønsker å vite at det skjer hos naboen», så hvis det ikke er en forbrytelse begått «ett eller annet sted» mot «stakkars foreldreløse» på et «fjernt kontinent» av «primitive innfødte» men at det er i vår umiddelbare nærhet i den vestlige verden.

De bestialske grusomhetene som folk kan gjøre mot andre mennesker, spesielt mot barn, tar pusten fra deg – den Amerikanske psykologen Colin A. Ross sier også i sin bok «Satanic Ritual Abuse» at dette rituelle misbruket er det mest forferdelige, hva som kan skje med et barn siden skaden er irreversibel, og forklarer også hvorfor disse grusomhetene må bli skjult og nektet for enhver pris, ofrene må «bortskaffes» så vel som vitner, «døden er forræderen» er den høyeste prioriteten for slike grupper. Han og flere andre forskere påpeker at MK Ultra inneholder delvis alltid elementer av SRM, ifølge den Amerikanske eksperten Carmen Holiday, og at det selv nå er en kontinuerlig utveksling mellom CIA og «kulter», som fortsatt er ivrige etter å skape en enda mer perfekt «programmert robot».

Psykolog Ellen Lacter beskriver på hennes nettsted http://endritualabuse.org/about/overview-of-the-differences-between-satanism-and-witchcraft/ forskjellige typer for misbruk utført at satanister og hekser (satanisme vs. heksekunst): «Jeg har fortsatt ikke klart å finne spesialisert faglitteratur på hvordan, høyst av alt, disse edene, løftene, besvergelsene og lovnader om skyld kan bli oppløst; denne kunnskapen virker til å ha forsvunnet. Etter min mening er denne kunnskapen om tilbakekallingen av denne rituelle overføringen av skyld, løfter og ed, «den hellige gral» i temaet «ritualmisbruk», siden satanister/psykopater åpenbart kan endre karmiske/åndelige lover gjennom ritualer, dvs- å overlegge sin egen byrde på andre.» Interessant nok er de fleste av de som håndterer emnet, fra Illuminati på høyt nivå til hobbyinteressenten, overbevist om at man vil fortjene sin egen karma ved å velge selv i dette livet: disse argumentene finnes på satanistiske NWO-sider (forsvaret av høyrankerende Illuminati), som også blir spredt i esoteriske sirkler, samt i undervisningsinstitusjoner for coaching, opptrening, rådgivning, og senere ble jeg ofte fortalt – selv av gjerningsmenn i Sadegh-saken – at de kriminelle handlingene min sønn ble utsatt for, og jeg også, ville derfor være berettiget, og det virker som at i disse omstendighetene, å kunne klandre noen andre komfortabelt for å kunne oppnå et annet mål; nemlig å oppnå «moralsk» legitimitet, å umenneskeliggjøre ofrene (enda mer), likevel: Ingen har rett eller tillatelse til å torturere (små) barn. Ingen barn i verden, uansett hva deres farge er, deres nasjonalitet eller trossystem er, fortjener denne lidelsen. Ingen barn i verden burde bli brukt seksuelt, åndelig, mentalt eller fysisk. Hvert eneste barn må beskyttes mot slike forbrytelser.

 

[1] Kilde

Orit Badouk Epstein, Joseph & Rachel Wingfield Schwartz: Ritual Abuse and Mind Control. Karnac, London, 2011

http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

http://www.theopenscroll.com/hosting/SatanicCalendar.htm

https://ritualabuse.wordpress.com/satanic-holidays-2015/

http://www.survivorship.org/resources/altcalendar.html

http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/Ritualzeiten.pdf

https://spidercatweb.wordpress.com/2016/01/03/sra-satanic-ritual-dates-2016/

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_festivals#Ianuarius

http://www.globaltruth.net/list-of-satanic-sacrificial-dayswhich-is-accurate/

Notes:

Eastern Orthodox holidays 
1/6 Theophany/Baptism of Christ 
2/15 The Meeting of Our Lord Jesus Christ in the Temple 
2/27 Beginning of Lent 
3/25 Annunciation to the Blessed Virgin Mary 
4/9 Palm Sunday 
4/13 Holy Thursday 
4/14 Holy Friday 
4/15 Holy Saturday 
4/16 Pascha/Easter 
5/25 Ascension Day 
6/4 Pentecost 
6/26 All Saints Day 
8/6 Transfiguration of the Lord Jesus Christ 
8/15 Ascension of the Blessed Virgin Mary 
9/1 Beginning of the liturgical year 
9/14 Elevation of the Cross 
12/25 Nativity of Christ

Hindu holidays 
1/14 Makar Sankranti: Harvest Festival 
2/1 Vasant Panchami/Saraswati Puja: worship of Saraswati, goddess of knowledge, ancestor worship 
3/29 Ugadi/Yugadi: New Year 
3/13 Holi: Festival of Colors: Spring festival, celebration of triumph of good over evil: dedicated to Krishna or Kama 
35/5 Rama Navami: Birth of Ram, the seventh avatar of Vishnu 
4/11 Hanuman Jayanti: Birth of Hanuman, shape shifter 
8/7 Raksha Banhan/Rakhi: Celebratation of the bond between brothers and sisters 
8/215 Krishna Janmashtami: Birth of Krishna 
8/25 Ganesh Chaturthi/Anant Chaturdashi: Birth of Lord Ganesha, god of wisdom, prosperity, and good fortune 
9/5 – 9/19 Pitru Paksha: 16 day period when spirits visit their descendants’ homes 
9/21 – 9/29 – 10/10 Navratri: Fall festival, celebration of the nine forms of Shakti/Devi. 
9/30 Dussehra/Dasera: Celebration of Kali’s victory over Mahishasura, triumph of good over evil 
10/19 Diwali/Dipavali: Festival of Lights: dedicated to Lakshmi or Kali: the end of Lord Rama’s exil: destruction of evil by Vishnu

Pantheistic holidays 1/6 Kore gives birth/manifestation of divinity 1/6 Dionysian Revels 1/18 – 1/22 Dream Festival Pleiades 2/1 – 2/3 Mysteries of Persephone 2/15 Lupercalia (she-wolf mother of Romulus and Remus) honoring of Pan 3/20 Feast for the Supreme Ritual/the invocation of Horus/the beginning of the New Year 2/21 – 2/22 Feralia/Terminalia Roman All Souls’/boundary day 3/2 Dionysian Revels 3/9 Festival of Ishtar Astarte, Aphrodite, Venus 3/15 Ides of March: Rites of Cybele and Attis/begins twelve day death and resurrection ritual 3/18 Sheila-na-gig/Sheelah’s Day,/Sheelahis Day/Celtic Creatress:/Jacques De Molay Day/Knights Templar 3/20 – 3/22  Pelusia, Invocation of Isis/Tubulustrum Roman purification/Shab-i-barat. 3/24 Feast of Priapus/Festival of Isis 4/26 – 5/1 Corpus de Baahl 5/ 9 – 5/13 Lemuria: Roman expulsion of evil spirits 8/24 Mania/opening of Nether World Gate 8/24 – 8/27 Fundus Mundi/a three day late-harvest festival 8/28 Feast of Nephthys, wife of Set, Goddess of Death, marks the end of Fundis Mundi 9/23 – 10/2 Mysteries of Eleusis 10/5 Opening of Mundus Cereris 10/31 Preparation for The Isia ring of six: Isis, Hathor, Nepthys, Horus, Thoth, Anubis/ Resurrection of Osiris 11/1 – 11/6 The Isia: six days’ ritual drama/search for pieces of Osiris/feast of the netherworld, parting of the astral veil/resurrection of Osiris 11/7 P Hilaria/Mania/Opening of Mundus Cereris/rebirth of Osiris 12/17 – 12/22 Saturnalia

Countries

Australia 1/26 –  Australia Day 3/6 –  Labour Day (Western Australia) 3/13 – Labour Day (Victoria, Tasmania) 3/13 –  Canberra Day (ACT) 4/25 –  Anzac Day 5/1  – Labour Day (Northern Territory, Queensland) 5/14 –  Mothers’ Day 6/12 –  Queen’s Birthday (all except Western Australia and Queensland) 9/3 –  Fathers’ Day 9/25 – Queen’s Birthday (Western Australia) 10/2 – Queen’s birthday (Queensland) 10/2 – Labour Day (most regions) 11/11 – Remembrance Day 12/26 – Boxing Day

Canada Holidays that are celebrated by all provinces are listed in the main calendar. Additional holidays: 2/20– Islander Day – PE 2/20 (2/13 in BC) – Family Day – BC, AB, SK, ON 2/20 – Louis Riel Day – MB 3/17 – St. Patrick’s Day – NL 4/23 – St George’s Day – NL 5/22 – Victoria Day (National Patriots’ Day in QC) – Nationwide except NB, NS, PE, NL 6/21 – National Aboriginal Day NT 6/24 – Fete Nationale (St. Jean Baptiste Day) QC 6/24 – Discovery Day – NL 7/1 S Canada Day 7/9 – Nunavut Day – NT 8/7 – Civic/Provincial Day – AB, BC, SK, ON, NB, NU 10/10 – Thanksgiving – Nationwide except NB, NS, PE, NL 11/11 – Remembrance Day – Nationwide except ON, QC, NS, NL 12/26 – Boxing Day – ON Mexico 1/1 –  New Year’ Day 1/6 –  Dia de los Santos Reyes (Three Kings): exchange of Christmas presents 2/2 –  Dia de la Candelaria (Candlemas) 2/5 –   Constitution Day 2/24 – Flag Day 2/22 – 2/28 Carnaval 2/1 – Ash Wednesday (beginning of Lent 3/18  –  Oil Expropriation of 3/18/1938 3/20 – Benito Juarez’ Birthday Memorial 4/10 – 4/16 – Holy Week (end of Lent) 4/9 – Palm Sunday 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/30 –  Children’s Day 5/1 –  Labor Day 5/3 – Holy Cross Day 5/5 – Battle of Puebla 5/5 – Cinque de Mayo 5/10 –  Mothers’ Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/15 – Corpus Christi 6/18 – Father’s Day 8/15 – Assumption of Mary   9/16 –  Independence Day 10/12 – Dia de la Raza (arrival of Columbus to the Americas) 10/31 – Halloween 11/1 – 11/2 – Day of the Dead 11/20 – Revolution Day Memorial 11/26 – Christ the King Day 12/8 – Feast of the Immaculate Conception 12/12 – Day of the Virgin of Guadalupe 12/25 – Christmas 12/28 – Day of the Holly Innocents 12/31 – New Year’s Eve South Africa 1/1 – New Years Day 3/21 – Human Rights Day 3/28 – Family Day 4/14 – Good Friday 4/17 – Family Day 4/27 – Freedom Day 5/1 – Workers’ Day (Labour Day) 5/10 – Mothers’ Day 5/26 – Easter Sunday 6/26 – Youth Day 6/19 – Fathers’ Day 7/18 – Nelson Mandela’s Birthday 8/9 – Women’s Day 9/24 – Heritage Day (celebrated 9/25) 12/16 – Day of Reconciliation 12/25 – Christmas Day 12/26 – Day of Goodwill The Netherlands 1/1 –  New Year’ Day 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday 
4/27 – King’s Birthday 
5/4 – Remembrance Day 
5/5 – Liberation Day 5/25 – Ascension Day 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 12/5 -St. Nicholas Eve (Sinterklaas) 12/25 – Christmas Day 12/25 – Second Day of Christmas 12/31 – New Year’s Eve United Kingdom 1/1 –  New Year’ Day (2/2 – Bank Holiday) 1/25 – Burns Night (Scotland) 3/1 – St. David’s Day (Wales) 3/6 – Mothering Sunday 3/17 – St. Patrick’s Day (Northern Ireland) 4/14 – Good Friday 4/16 – Easter Sunday 4/17 – Easter Monday 4/23 – St. George’s Day 5/1 – May Day (Bank Holiday) 5/29 – Spring Bank Holiday 6/4 – Pentecost 6/4 – Whit Sunday 6/5 – Whit Monday 6/19 – Fathers’ Day 7/12 – Battle of the Boyne 8/28 – Summer Bank Holiday 11/5 – Guy Fawkes Day 11/13 – Remembrance Sunday 11/30 – St Andrew’s Day (Scotland) 12/25 – Christmas Day 12/26 – St Stephen’s Day (Scotland, Ireland 12/26 – Boxing Day

Source: http://ra-info.org/mind-control/2014-ritual-dates-and-symbols/

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/BDSM

 

 

 

 

Translate »